V oceánu světla

Jak na nás působí Světlo? Nepřetržitě nebo jen tehdy, když ho na sebe přitahujeme?

V podstatě se nacházíme v neustálém oceánu Světla. Záleží však na nás, jakým způsobem ho cítíme a do jaké míry jsme připraveni nechat se Stvořitelem ovlivnit.

Nemůžeme tedy říci nic konkrétního. Vše, co pochází od Stvořitele, se nazývá Světlo a člověk podle toho, nakolik je podobný Stvořiteli, pociťuje jeho působení v silnější a plnější míře.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *