Návrat do lůna přírody

Řekněme, že někdo udělal něco špatného. Jak mu můžeme pomoci? Morálními poučkami? Přece existuje mnoho dalších metod.

Můžeme ho pozvat k nám a pomoci mu, aby se spojil s ostatními. Zařaďte ho do skupiny, aby mohl se všemi spolupracovat a snažte se ho podpořit, aby se tomu všemu přizpůsobil. To je všechno.

Co je zde nepochopitelného? Všichni lidé, kteří čtou můj blog nebo poslouchají mé přednášky, okamžitě pochopí tuto základní pravdu.

Mám ho snad zadupat do hlíny? Tím ho nenapravím. Já musím být připraven k vlastní nápravě! A jak jinak k ní můžeme dojít, než návratem marnotratného syna do lůna matky integrální, dokonalé přírody?

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *