Horší než zvířata

Dnes ráno, když jsme studovali vliv sociálního prostředí, se jeden student zmateně zeptal na program, který prosazují liberální kruhy. Řekl: „Učíme se, že ze svého prostředí přebíráme všechny naše návyky. Hodnoty, které byly tisíce let považovány za samozřejmé, jsou však v poslední době zpochybňovány: Muži chtějí být ženami, ženy chtějí být muži, děti chtějí, aby se s nimi zacházelo jako s kočičkami, a učitelé musí vyhovět přáním dětí. Kam to povede? Jak hluboko klesneme?“

Moje odpověď byla přímá a jednoduchá: „Budeme ve všech směrech horší než zvířata.“ A to je třeba blíže vysvětlit. Lidé mají schopnosti, které přesahují živočišnou úroveň. Tyto schopnosti nám umožnily rozvoj kultury, umění, náboženství, etiky a různých forem vládnutí. Jedním slovem to, čemu říkáme „civilizace.“

Pokud však tyto schopnosti zneužíváme, degradují nás pod úroveň zvířete. Aplikace lidské morálky na zvířecí instinkty nemá s morálkou nic společného, ale na nás působí stejně jako na každé živé tělo: překrucujeme své vnímání světa a vytváříme deformace ve společnosti.

Nová úroveň soudržnosti

Zvířata se neptají na své pohlaví ani nepřemýšlejí, jaký druh jsou. Jsou prostě taková, jaká je učinila příroda. Když zavádíme morálku do živočišné úrovně, která je výhradně sférou instinktů, ničíme své instinkty a poškozujeme naše biologické procesy.

Lidé mohou být nad veškerou realitou, nebo pod ní. Když se pozvedneme nad živočišnou úroveň a zaměříme se na lidskou úroveň – na zlepšování společnosti prostřednictvím větší solidarity a vzájemného zájmu – povýšíme lidstvo nade vše stvoření a budeme prospěšní světu, ve kterém žijeme. Naopak, když se místo toho soustředíme na poškozování naší přirozenosti, stáváme se nižšími než zvířata, protože škodíme společnosti, kazíme lidskou morálku i svá těla.

Jediný způsob, jak situaci napravit, je řešit mezilidské, nikoli tělesné problémy. Pokud se budeme starat o zesílení sociální soudržnosti a vzájemné odpovědnosti, lidé budou cítit větší důvěru v to, kým jsou a jak by se měli chovat. Díky tomu budou šťastnější a klidnější. Budou se cítit začleněni ve své komunitě a nová úroveň soudržnosti jim bude připadat natolik obohacující, že přestanou přemýšlet, zda jsou muži, ženy nebo kočky.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *