Společnost radosti

Společnost budoucnosti je společností, která žije podle zásady „miluj bližního svého jako sebe sama“, je to společnost radosti, úsměvů a sbližování.

Jak se v ní člověk cítí z hlediska vnímání reality? Cítí své bližní, vnímá své místo ve společenské struktuře?

Cítí naprosto totožné prostředí, které existuje v něm. Hranice vnímání, že jsem já a něco mimo mě, je zničena, srovnána. Mezi jeho vnitřním stavem a vnějším prostředím není žádný rozdíl.

V souladu s tím se ve společnosti vytrácí současné vnímání světa – sobecké, uzavřené, ohraničené, omezené časem.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *