Příspěvky

Návrat do lůna přírody

Řekněme, že někdo udělal něco špatného. Jak mu můžeme pomoci? Morálními poučkami? Přece existuje mnoho dalších metod. Read more