Společnost budoucnosti je společností štěstí

Rád bych nastínil některé obrysy Závěrečné sociální formace. Jak by měla správně vypadat ve své konečné verzi?

Měli bychom si uvědomit náš egoismus jako zlo a v jednotě se nad něj pozvednout. Společně dojít ke sblížení všech národů kolem společného jádra, kterým je idea „miluj bližního svého jako sebe sama“.

Tato společnost budoucnosti, která je připravena pro lidstvo, bude pro všechny šťastnou společností. Je považována za nejšťastnější a nejdokonalejší společnost ze všech možných a existujících. To znamená, že štěstí je již pro lidstvo připraveno.

A jaká jsou hlavní kritéria této budoucí společnosti? Jde opět o uvědomění si sobectví jako zla…

Ano, přirozeně, protože zlo je opak sjednocení. Láska mezi lidmi, spojení lidí mezi sebou, vzájemná pomoc, jednota. Zde nelze říci téměř nic jiného, vše je velmi jasné a všem srozumitelné.

Může existovat šťastná společnost uvnitř společnosti nešťastné? Jak se to realizuje? Může žít šťastná společnost na jednom ohraničeném místě? Například stát.

Ano, tak by se vytvořila společnost, komunita. Docházelo k takovým pokusům a nějakou dobu to fungovalo. Ale v podstatě to nebylo možné.

Správně by se měla taková společnost neustále rozšiřovat až do okamžiku, kdy se stane vůbec jedinou společností na Zemi.

Pokud se společnost uzavře do svého štěstí, pak to nikam nevede. To je to, co ji ničí.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *