Mým studentům, přátelům a čtenářům

Žijeme v mimořádné době. Vznikla skrytá spojení, která nás všechny spojují do jednoho celku a vyžadují naši pozornost. V takovém čase jsme všichni odpovědní; jsme odpovědní jeden za druhého. To, co každý z nás dělá, co říká a co si myslí, má vliv na každého člověka i na celou planetu.

Z tohoto důvodu nyní musíme usilovat o jednotu tak, jako nikdy předtím. Snažit se dosáhnout jednoty musíme především tam, kde nás něco odděluje: rasa, barva, náboženství, pohlaví, jazyk, kultura, historie, gramotnost, mentalita nebo charakter.

Jsme jedno tělo, jeden organismus, a v těle mezi orgány není nenávist, ale pouze láska, úcta a vděčnost každému orgánu za plnění jeho jedinečné role. Nyní, když jsme všichni spojeni, vidíme, že my, lidstvo, jsme podobní jakémukoliv jinému organismu. Jsme všichni závislí na sobě navzájem, a proto musíme ochraňovat jeden druhého.

Když si vzájemně pomáháme růst a projevujeme svou jedinečnost, neděláme to pro jiného člověka, nýbrž pro sebe! Když je šťasten každý z nás, jsme šťastni všichni. Takto to funguje v organismu. A budeme-li pracovat jako organismus, odhalíme sílu, která existuje v jednotě. Tato síla, jež umožňuje harmonii celé reality, existuje mezi námi. Pokud vybudujeme naše spojení v souladu s touto silou, pocítíme, jak tato síla mezi námi vyplňuje kaz. Pak přestane veškerá nenávist a utrpení.

V této mimořádné době je každý člověk v lidstvu povolán k tomu, aby přijal účast v jednotě a široko daleko ji šířil. Čím více ji rozšíříme, tím více to pocítíme.

Z tohoto důvodu prosím všechny své přátele, studenty a čtenáře o sdílení této zprávy. Publikace z mé stránky sdílejte všude, kde jen můžete: rozmístěte je na svých webových stránkách, zveřejněte je ve skupinách, jejichž jste členy. Neděláte to pro sebe, děláte to pro celý svět, aby se šířila jednota a láska do celého světa.

Nikdy předtím nebylo šíření lásky a jednoty naléhavější a důležitější, než je tomu dnes. Tímtéž uzdravujete lidstvo z nenávisti; během období velkých transformací zahajujete solidaritu, přátelství a štěstí.

Ty sám určuješ, zda tímto obdobím projdeme příjemně a snadno, nebo bolestivě a pomalu – je to ve tvých rukou.

Prosím, rozšiřte tuto informaci.
M. Laitman

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *