Co znamená zachovávat přikázání?

Co znamená „zachovávat přikázání“?

Zachovávat přikázání znamená plnit podmínky systému, našeho vzájemného spojení mezi sebou. To je přikázání: být vzájemně propojeni v jednom jednotném systému „Adam“.

Tento systém se sice skládá ze sobeckých tužeb, ale budováním altruistických vazeb mezi sebou se stává podobným Stvořiteli, vlastností dávání, která se v něm projevuje právě tím, že se stává dávajícím.

Nejprve na nulové egoistické úrovni, pak na první, druhé, třetí, čtvrté a páté úrovni. A pak se projeví Stvořitel v podobě světla Nefeš, Ruach, Nešama, Chaja a Jechida.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *