Jak se vyhnout „syndromu vyhoření“

Švédsko není země, kde by lidé žili v těžkých podmínkách. Nejsou přetíženi, mají čas na sport, odpočinek, rodinu. Přesto se u nich často objevuje „syndrom vyhoření“.

Místní firmy přecházejí na čtyřdenní pracovní týden, životní úroveň roste, ale přesto, podle slov odborníků, pocit „vyhoření“ stoupá. Jeho největší růst je mezi mladými lidmi ve věku od 25 do 29 let. Oproti roku 2013 je to nárůst o 144%.

Problém lidí tkví v tom, že nemohou správně rozdělit čas. A obzvlášť trpí workoholici. Čím vyplní čas nicnedělání? Vytváří se jakési vakuum. Čím ho má člověk naplnit, aby netrpěl?

Smysl života.

Smyslem života – je to, čím ho musíme naplnit!

Ale kde to najít? Nesmyslnost vlastní existence začíná člověka pomalu dusit. Vidí před sebou celý život, jak začíná, pokračuje i končí. Stále se vyvíjíme. Dříve se lidé dožívali 50-60 let, teď se věk výrazně prodlužuje. A k čemu nám to je? Jaké je řešení?

Odhalit skutečný smysl života, který je nám dán přírodou. A toto je nad naším egoismem, výše našeho chápání. K tomu je třeba růst. Abychom toho dosáhli, musíme otevřít oči, uvidět docela jinou realitu, systém, ve kterém existujeme, a ne naši egoistickou povahu.

Změňte způsob vnímání vesmíru a uvidíte, v čem se ve skutečnosti nacházíte a jaký svět můžete pro sebe odhalit.

Stiskněte tlačítko a změňte celý svět.

Kde je to tlačítko? Kde jej hledat?

V srdci člověka. Samozřejmě! Člověk musí pochopit, že potřebuje měnit sám sebe, a tím změní svět. V jednom vysílání jsem řekl, že touhu hledat vyšší smysl života nelze koupit. To znamená, že jej nelze nalézt, strčit do kapsy…

Skutečně je to tak, nelze. Pokud v člověku existuje potřeba odhalit Vyšší svět, smysl života – tak prostě existuje, a pokud ne – tak ne. Ale soudě podle současného stavu, ve kterém se lidstvo nachází, vidíme, že k tomu všichni přicházíme.

V současnosti je velký počet hledajících, hledají a doufají, že naleznou alespoň jiný vesmír. Další vesmír! To znamená, že chci jít za hranice této Oikúmené (obydlený svět, pozn. překl.), chci vidět něco jiného. Pokud si maluji tento svět a on je ve mně namalovaný, tak si ho přeji namalovat jiným způsobem. Já si přeji jej namalovat.

A tady přichází věda kabala a říká: “Prosím, zde jsou štětce, tady máš prázdný list – maluj!” A tím se musí člověk zabývat.

Je to velmi optimistický obraz. Na jedné straně určitá síla ničí všechny domečky z karet, které v člověku existují, a jako by ho táhla na novou cestu. Ale člověk, který se nachází uprostřed tohoto ničení, tu cestu nevidí. Jako by tam byla nějaká překážka.

Je to náš vnitřní souhlas uvědomit si nicotnost našeho způsobu chápání, ohraničenost našeho vnímání. To přejde. Život vyučuje. Jsem velký optimista. Namalujte obrázek nové reality. Tím, že “Stisknete tlačítko ve svém srdci a tato nová realita se vám odhalí.”

Jak bude vypadat nová realita?

“Tlačítko v srdci”- to znamená, že musíte stisknout sebe, začít vnímat okolní svět a sebe jiným způsobem. A tehdy uvidíte, že ve skutečnosti existujete v jiné realitě. To je opravdu zázrak, ale tento zázrak se odehrává skrze vás, když měníte sebe sama, měníte své hodnoty na opačné a vidíte druhý svět – obrácený.

Musíme pochopit, že veškerá naše přirozenost, veškerý náš vesmír, celý náš svět existují pouze v naší představě. A tato představa je v současnosti egoistická. A pokud ji změníme na altruistickou, uvidíme jiný svět. A to bude už Vyšší svět – svět altruismu, svět lásky.

Bude to tedy stejný svět, ale co v něm uvidíme jinak?

Ani náš svět nevidíme. Vidíme jej v sobě, ve svých vlastnostech. Pokud se naše vlastnosti změní, uvidíme nový svět.

Potřebujeme měnit pouze sebe. Okolní svět – neexistuje. Je pouze v našem vědomí. To znamená, že je jen a jen v našem srdci.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *