UFO nebo znamení od Nejvyšší moci?

Když jsem koncem sedmdesátých let sloužil na základně izraelského letectva, visela nad námi blikající světla jako rozsvícené lucerny. Někdo by si mohl říct, že jsem blázen, ale nejen já je viděl, několik stovek a dokonce tisíců lidí si také vzpomíná, že je viděli po několik dní a nocí. Vzpomínám si, jak jsme si v úžasu povídali: Co by to mohlo být? Co to nad námi je? Co na nás tak svítí? A přestože jsme sloužili u letectva, nikdy jsme nedostali vysvětlení tohoto jevu.

Pentagon nedávno zveřejnil podrobnou zprávu se záznamy o 144 pozorováních neidentifikovaných létajících objektů, které byly v USA spatřeny za posledních 17 let v uzavřených vojenských oblastech. V Americe i na celém světě lidé na tuto zprávu čekali několik měsíců v naději, že se jim dostane oficiální odpovědi: Existuje pro UFO nějaké vysvětlení? Nakonec Pentagon nehlásí, že by byl jakkoli úspěšný při vysvětlování těchto jevů, a také se nepotvrdilo, že by něco pocházelo odněkud mimo Zemi. Stručně řečeno, zůstává to záhadou.

Ačkoli jsem zprávu nečetl, je mi jasné, že v přírodě existuje mnoho jevů, kterým také vůbec nerozumíme. Tyto neidentifikované létající objekty neboli UFO se tak nazývají právě proto, že jejich původ ani podstatu nepoznáváme. Chceme-li tyto nebo jiné záhadné jevy rozpoznat a pochopit, musíme se naučit, jak obecně vnímáme realitu, jak se nám svět zobrazuje v našich očích.

„V našich očích“ je ve skutečnosti v naší mysli. Je realita uchopitelná v našich pěti smyslech, v naší představivosti, nebo existuje mimo nás bez ohledu na naše nástroje vnímání? Obecně si každý představuje realitu jinak. Neexistuje způsob, jak zjistit, že to, co vnímá jeden člověk, a to, co vnímá druhý, je totéž.

Z širšího pohledu bychom kolem sebe vnímali mnohem více forem než jen ty, které pozorujeme běžnýma očima v rámci našeho smyslového vnímání. I když čtete tyto řádky, dochází k mnoha jevům, které nejsme schopni vnímat. Otázka nezní, zda tyto jevy existují, nebo ne, ale co chceme z poznání o nich získat?

Duchovní síly

Lidstvo vždy přitahují situace, které se zdají být v přírodě nemístné, ale přitahují nás dětinským, neseriózním způsobem a máme tendenci kolem nich vytvářet fantastickou mystiku. Proto lidstvo nemá žádný užitek z toho, že se věnuje tomuto druhu činnosti. Lidé jednoduše označují tento jev za přistání mimozemšťanů ze vzdálené planety, z jiné civilizace, a nikdy se neobtěžují pátrat dál a ptát se, co za těmito událostmi stojí.

Společnost je uchvácena hollywoodským obrazem mimozemšťanů – bytostí s velkými oválnými hlavami a šikmýma očima, které přilétají v noci, aby unášely lidi. Nejde o nic jiného než o tvůrčí výmysl lidí.

Moudrost kabaly hovoří o duchovních silách, které nejsou oděny do materiální hmoty. Tyto síly k nám sestupují ze svého zdroje, z Nejvyšší moci, působí v celém vesmíru, nad časem, pohybem a prostorem, a lze je nazvat jménem „andělé“. I zde je důležité, abychom je nespojovali s fiktivními obrazy z legend o okřídlených bytostech.

Jde spíše o abstraktní a přechodné síly obrovské moci podobné magnetické síle, elektrickému poli záření nebo jakémusi gravitačnímu poli. Síly samotné nelze vidět ani cítit, ale poznáme je pouze podle jejich působení. Cítíme jejich projevy, ale nikdy ne síly samotné.

Abychom pochopili širší realitu, porozuměli tajemství života a objevili síly, které nás obklopují, musíme se snažit začít chápat širší obraz, systém, který zahrnuje nás všechny.

Kdybychom změnili své vnímání reality – namísto toho, abychom realitu vstřebávali tím, že chceme přijímat potěšení jen pro sebe, což blokuje a omezuje naše nástroje vnímání, jednali bychom v obrácené podobě, z nitra touhy dávat, v postoji dávání druhým, stejně jako funguje vyšší síla přírody.

Z tohoto opačného bodu vnímání bychom si uvědomili, že všechna drobná odhalení a smyslová pozorování pocházejí od Vyšší síly, která nás upozorňuje na něco, co není právě v rámci běžné přírody. Zjistili bychom, že je to proto, abychom si začali klást podstatnější otázky o životě a objevili pravou odpověď, sílu, která dala vzniknout světu a která ho udržuje a rozvíjí.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *