Proč je v dnešním světě stále více akceptován antisemitismus?

Antisemitismus funguje jako přírodní zákon. Čím více jsou Židé mezi sebou rozděleni, tím více se probouzí nenávist k Židům v srdcích lidí po celém světě. Taková nenávist pak překrývá jakákoli fakta a důkazy, které by mohly podat svědectví o židovském národě v příznivém světle.

Spisovatel Jehuda Ašlag (Ba’al HaSulam) o této antisemitské tendenci napsal ve svých „Spisech poslední generace“: „Faktem je, že Izrael je nenáviděn všemi národy, ať už z náboženských, rasových, kapitalistických, komunistických nebo kosmopolitních důvodů. Je tomu tak proto, že nenávist předchází všechny rozumné důvody, neboť každý si svou nenávist řeší pouze podle své vlastní filosofie.“

Duch jednoty

Ve stejném textu Ba’al HaSulam dále píše o významu jednoty židovského národa a celosvětovém šíření jednoty, jejíž řád Židé nastolují. Je to jediné řešení, jak rozptýlit nenávist vůči nim a nahradit ji sjednocujícím duchem, který vede k celosvětovému míru a harmonii.

Čím více lidí pociťuje různé problémy a krize, které vstupují do jejich života, tím více stoupá antisemitismus. V konečném důsledku stejně spočívá řešení všech problémů pouze v probuzení sjednocující síly přírody a v jejím šíření na celé lidstvo.

Antisemitismus je tedy určitou formou nátlaku na „blokádu“, která brání tomu, aby tato jednota mohla vzniknout.

Až lidé pocítí, že do jejich životů vstupuje duch jednoty, problémy a krize, které dnes zažívají, zmizí a nahradí je nová pozitivní atmosféra – prosperující, harmonický a pokojný svět.

Jedno srdce

Židovský národ byl původně znám jako „lid Izraele“ a později jako „Židé“, protože praktikoval Abrahamovu metodu sjednocení. Pozvedli ji nad své přirozené egoistické vlastnosti a ve své jednotě objevili jedinou, láskyplnou sílu přebývající v přírodě. Dnes, kdy se v řadě narůstajících problémů a krizí rozšiřuje temnota, v mnoha lidech po celém světě začíná sílit podvědomý pocit, že za jejich potíže mohou nějakým způsobem Židé. Tento, zatím podvědomý pocit pramení z vnitřní touhy, aby zvítězila jednota – nejdříve mezi židovským národem a poté mezi celým lidstvem. Proto nebude mír, dokud se Židé nespojí „jako jeden člověk s jedním srdcem“ nad svými rozpory.

Antisemitismus je věčný a nevyhnutelný fenomén, kterému nelze uniknout. Pokud však my Židé změníme vztahy mezi sebou, pokud se budeme ve vzájemném propojení milovat a podporovat, pak přírodní síly ovlivní a změní lidi na celém světě – židovský národ získá podporu a respekt. Až lidé pocítí, že do jejich životů vstupuje duch jednoty, problémy a krize, které dnes zažívají, zmizí a nahradí je nová pozitivní atmosféra – prosperující, harmonický a pokojný svět.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *