Miliardy promrhané na charitu

Multimiliardář Warren Buffett je nazýván „kouzelník z Omahy“. Jeho majetek se nyní odhaduje na 110,5 miliardy dolarů. Je také známý jako jeden z největších filantropů v historii lidstva. V roce 2006 pan Buffet založil společnost The Commitment to Give, jejímž prostřednictvím věnoval 30 miliard dolarů Nadaci Billa a Melindy Gatesových. A nezůstal jen u toho. Spolu s Billem Gatesem oslovil ostatní americké miliardáře s návrhem, aby věnovali až polovinu svého jmění na charitu.

Ne všichni miliardáři na tuto výzvu reagovali s nadšením, Buffetta a Gatese však podpořili Mark Zuckerberg, Ted Turner, George Lucas, Mackenzie Scott a další. Zavázali se, že většinu svého majetku věnují na dobročinné účely buď za svého života, nebo po své smrti formou odkazu.

Je samozřejmě hezké vidět, jak nejbohatší lidé planety věnují část svého majetku na potřeby lidstva, ale je smutné, jak jsou tyto prostředky využívány v praxi. V jednom městě se z těchto peněz otevře škola, v jiném nemocnice nebo jiná dobročinná nadace… Ale taková cílená pomoc situaci jako celek nezlepší.

Když člověk přijme jenom tak peníze nebo nějaké jiné výhody, nezmění se. Naše společnost se tím nemění. Nestáváme se vlídnějšími a družnějšími; chceme-li mít lepší budoucnost, dobré vztahy mezi námi jsou nezbytné.

Pouhé zlepšení materiálních podmínek nás duchovně nerozvíjí. Naopak, jakmile dostaneme něco zadarmo, začneme požadovat víc. Na příkladu Afriky vidíme, jak miliardy nalité do země nevyřešily problém chudoby, nezvýšily úroveň vzdělání, nezlepšily lékařské služby… Bezplatný blahobyt lidi jen zkazí. Místo toho, aby je využili ke svému růstu, čekají místní obyvatelé jen na další a další infuze.

Filantropie miliardářů tedy v podstatě nejenže nepřinese nic dobrého, ale naopak vyvolává mnoho negativních procesů. Proto by bylo pro svět mnohem lepší, kdyby miliardáři místo rozhazování peněz drželi ruce v kapsách.

Jenže záměrem miliardářů ve skutečnosti vůbec není konat dobro pro svět. Díky této dobročinnosti se cítí vážení a výjimeční, jako nějací spravedliví lidé světa, které by měl celý svět nosit v náručí, a to i přesto, že polovina jejich darů jde na propagaci těchto aktivit a zbytek je promrhán.

Jak využít desítky miliard věnované na charitu?

A věřte mi, že s takovými záměry nás čeká ještě větší peklo než to, které už máme. Protože pokud mezi sebou nevybudujeme dobré vztahy a nebudeme se snažit, aby lidské společenství bylo nedílnou součástí přírody, v reakci na to budou z přírody přicházet tvrdé síly, které nám ukážou, že jednáme nesprávně.

Aby se svět stal společným domovem pro nás všechny, laskavým, vřelým, starostlivým a bezpečným místem, musíme zajistit všestrannou výchovu. To je jediná skutečně užitečná aktivita. Tam by měly směřovat všechny ty charitativní miliardy.

Ne vzdělání, kde jsou lidé krmeni v podstatě zbytečnými vědomostmi, ale vzdělání srdce, lidských vztahů, kde bolest druhého cítím jako svou vlastní a nemohu mu fyzicky ublížit. Protože my všichni, celé lidstvo, jsme jeden celek a láska k bližnímu je naprosto přirozenou normou chování.

Pokud tedy mají být všechny tyto desítky miliard věnované na charitu využity, pak k vytvoření center a mediálních kanálů, které všem jejich jazykem a způsobem, který je pro ně srozumitelný, vysvětlí přírodní zákony a naučí je, jak se sjednotit. Protože sjednocením se dostáváme do rovnováhy s celou přírodou. Podle velmi jednoduché a dávno známé formule – „miluj bližního svého jako sebe sama“.

Úspěch každého z nás i celého světa závisí na uplatňování tohoto zákona v našem životě. A to je první skutečný krok ke změně světa.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *