Kdo je opravdový vědec?

„Sám sebe vnímám jen jako dítě hrající si na pláži, zatímco přede mnou se rozprostírají neobjevené oceány pravdy.“ – Isaac Newton

Pro Newtona bylo přirozené vnímat a zkoumat svět očima dítěte. Bezprostředním přístupem se dokázal ze všeho radovat a cítil se šťastný, i když třeba našel několik obyčejných oblázků. Za každý dar byl vděčný a po celý život zůstal skromným.

Newton zkoumal svět tak, že odpovědi na otázky hledal ve vlastním nitru. Tento způsob práce v dnešní době nahradily technické a technologické metody a tak už žádní Newtonové nežijí. Posledním takovým „Newtonem“ byl, podle mého soudu, Lev Landau. Po něm už nikdo další tímto způsobem nepracoval.

Vědci typu „Newton“ se již nevyskytují. Od jeho časů totiž nebyl umožněn žádným vědcům přirozený rozvoj v jejich práci, protože skutečné odhalování pravdy je v rozporu se zájmy vlády. Vědci dnes opravdu nehledají, ale účastní se pouze různých seminářů a akademií, které pro ně tyto vlády organizují. Jinak mlčí a plní pouze požadavky na výrobu různých technologií a zbraní.

Vědec není ten, kdo chce odhalit konečný stav jevu, ale ten, kdo chce pochopit smysl našeho světa od jeho počátku. Nezáleží na tom, jaký konkrétní obor člověk studuje, jestli je to biologie, technika, fyzika nebo cokoli jiného, ale zda se snaží odhalit skutečnou podstatu fungování tohoto světa, to je skutečný vědec.

Pokud bychom Newtona přenesli z jeho doby do té současné – takového, jaký byl, a bez vlivu kohokoliv jiného – věřím, že by příkazy ke konstrukci jaderných a vodíkových bomb a dalších zbraní jednoznačně odmítl. Žádný vědec nemůže současně spojit hloubku svých poznání, kterých dosáhl, a skutečnou hodnotu opravdové vědy, s egoistickými a mocenskými cíli, které navrhuje vláda.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *