Příčina přírodních katastrof

Existují různé druhy utrpení, od katastrof velkého rozsahu až po různé nemoci. Můžeme říci, že pro každý druh našich tužeb existuje určitý druh utrpení?

Ne, není to tak. Ale obecně, někde, nějak, co do množství, kvality a druhu, je to možné takto říci. Nevěnujeme tomu však pozornost, protože musíme jednat tak, aby byla zcela vymýcena všechna utrpení.

Co mají zemětřesení, hurikány a další přírodní katastrofy společného se vztahy mezi lidmi?

Z pohledu lidského chápání nemají přírodní katastrofy nic společného se vzájemnými vztahy mezi námi. Pokud ale všechno převedeme na společného jmenovatele, tedy na Přírodu, pak můžeme pochopit, odhadnout a dokonce předvídat, že konkrétní činy mohou být důsledky konkrétních vzájemných mezilidských vztahů.

Příčinou všeho utrpení, i na neživé úrovni, je špatný vztah mezi námi. Exploze na Slunci nebo exploze hvězd, bouře na moři, tajfuny v oceánu atd. – to vše souvisí s lidskými činy.

Na základě čeho to tvrdíte?

Na základě skutečnosti, že veškerá příroda je globální, vzájemně propojená, celistvá a neexistuje nic, co by neovlivňovalo všechno.

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *