Kéž nás Stvořitel shromáždí do jednoho národa

Chci pochopit, co si mám během dne přát – jakého Stvořitele by měli lidé odkrývat?

Stvořitele, který dokáže sjednotit všechny lidi do jedné skupiny, do jednoho národa – do Stvořitelova lidu. Tehdy budeme ve správném stavu.

Kéž nás Stvořitel shromáždí do jedné skupiny, do jednoho národa a naučí nás, jak se k sobě máme navzájem chovat, jak o sobě navzájem přemýšlet a co cítit. Jinak celý tento obraz neskončí ani dnes, ani zítra, pravděpodobně ani za mnoho a mnoho let.

Měli bychom od Stvořitele požadovat, aby nám ukázal správný směr a správné postavení jakéhokoli národa, všech národů světa a jak se k sobě navzájem chovat.

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *