Tajemství písmen. 5. díl.

Záleží na počtu písmen v abecedě?

Rozhodně! Prvních devět písmen je zadní strana Biny, druhých devět písmen je Zeir Anpin a poslední čtyři jsou Malchut.

Písmena mají geometrickou a zvukovou interpretaci. Co znamená jejich zvuková podstata?

V souladu s pěti částmi duchovního Kli (nádoby) – Keter, Chochma, Bina, Zeir Anpin a Malchut – se rozlišuje pět skupin zvuků: hrtanové, patrové, tvářové, jazykové a retní.

Písmena tak můžete nejen psát, ale i vyjadřovat. Totéž platí pro noty, hudební zvuky, barvy duhy – pro vše, co existuje, protože to vše má kořeny v pěti částech duchovního Kli.

Do tohoto systému je zahrnuto vše, co je v našem světě a s čím člověk pracuje, a také našich pět smyslů: zrak, sluch, čich, chuť, hmat.

Jaký je vztah mezi písmeny a číslicemi?

Všechna hebrejská písmena mají svou vlastní číselnou hodnotu. Například „Alef“, „Bet“, „Gimel“, „Dalet“, „Hej“, „Vav“, „Zajin“, „Chet“, „Tet“, „Jud“ je prvních deset atd.

Libovolné číslo lze vyjádřit jak písmenem, tak číslicí. Protože čísla k nám přišla mnohem později než písmena, byla následně všechna čísla označena písmeny.

Například číslo 26 je vyjádřeno písmeny „Chaf Vav“, protože součet těchto písmen je 26 („Chaf“ je dvacet a „Vav“ je šest).

Písmeno je výraz pro určitou vlastnost, určitou duchovní sílu. Neboli, je to vyjádření vlastností Chochma nebo vlastností Biny, nebo světla Chasadim, nebo světla Chochma – nic jiného neexistuje.

Tak proč potřebujeme čísla? Dnes je pohodlnější používat čísla, protože jsou více konkrétní formou vyjádření. Ve skutečnosti písmena vyjadřují totéž.

Kde se vzala numerologie, kterou někteří spojují s kabalou? Ukazuje se, že mezi nimi není žádné spojení?

Kabala s ničím jiným nesouvisí. Pokud jde o numerologii, věštění s čísly o ničem nevypovídá.

Co je skutečná gematrie?

Gematrie je číselné vyjádření jakéhokoli slova, jakéhokoli příkazu. Hovoří o specifické síle tohoto slova či příkazu – jaké světlo se v něm nachází a na jaké úrovni.

Ale pokud tyto úrovně nejsou uvnitř člověka, nemůže je ovládat. Když obyčejným způsobem slyší nebo vidí v knize nějakou gematrii, pak je to pro něj prázdná fráze. To lze pochopit pouze na základě duchovního dosažení.

Chcete pochopit tajemství čísel a slov? To je možné pouze sjednocením!

Díl 4.

Díl 6.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *