Tajemství písmen. 6. díl.

Proč některé jazyky a národy umírají, rozpouštějí se, mizí?

Protože tyto systémy jsou otestovány a končí jako části rakety – odstřelí se, je konec.

Hebrejština však zůstává, protože pochází z kořene Vyššího řízení, který popisuje. Všech dvacet dva sil (písmen abecedy) a pět dalších pomocných, popisuje samotný systém, z jehož prvních kořenů sestupují Vyšší síly a vládnou našemu světu.

Proč byl svět stvořen druhým písmenem, Bet, a ne prvním, Alef?

Písmeno Alef se objevilo mnohem později – ve světě Acilut. Nejprve se ve Vyšším světě objevilo písmeno Jud a obecně byl náš svět vytvořen písmenem Bet – „Berešit“ („Na počátku“), protože toto písmeno ukazuje přesně na začátek.

V předmluvě ke Knize Zohar se v článku „Písmena rabiho Amnona Saby“ hovoří o všech písmenech hebrejské abecedy.

Tento článek říká, že každé písmeno přijde ke Stvořiteli a žádá Ho, aby jím začal tvořit svět: „Začni mnou“. A v každém písmenu našel nějakou chybu. Co to znamená, že přišlo písmeno a řeklo: „Začni mnou“?

To znamená, že Stvořitel odhalil vztah každého písmene ke svému Světlu – zda je schopno být začátkem Jeho programu rozvoje stvoření. A ukázalo se, že pouze písmeno Bet je schopno stvořit svět, protože jím začíná slovo „Bracha“ – „požehnání“.

V písmenu Bet existuje spojení mezi samotným písmenem, které je již Kli (nádobou, stvořením), a Stvořitelem. V žádném jiném písmenu takové vnitřní spojení není. A bez požehnání, bez té vnitřní vlastnosti, která je v písmenu Bet, by zbývající písmena byla odtržena od světla a nebyla by schopna vést Jeho energii, Jeho sílu.

Díl 5.

Díl 7.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *