Role technologie v mezilidských vztazích

Řekl jsem, že je potřeba přivést obyvatele měst k určitému stupni integrace, protože příroda nás k tomu vede. Integrace je, když se velmi odlišní lidé do jisté míry propojí.
Obdržel jsem dotaz: „Co je tím spojením mezi obyvateli města?“

Spojení mezi lidmi nemusí být nutně ve městě, protože toto spojení vznikne z přímého přátelského kontaktu, fyzickou komunikací.

V dnešní době se můžeme setkat s tím, že lidé sedící u stolu v kavárně spolu mluví pomocí mobilních telefonů. Jsou na to zvyklí: komunikují mezi sebou pomocí kláves.

Lidé vidí, jak na ně nové druhy komunikace působí, zvyknou si na ně a chtějí být ve spojení s ostatními prostřednictvím nějakého zařízení, které jim bude zároveň dodávat nejrůznější data, obrázky a vše ostatní, aby si mohli zpestřit vzájemný kontakt různými pohledy, hudebními vložkami a podobně.

To znamená, že vztahy mezi lidmi budou stále více probíhat prostřednictvím systémů, které jsme vymysleli. Umožní nám lépe si porozumět, naladit se na sebe navzájem. A nebudeme před tím utíkat někam do lesů, vyvolávat a hledat tak spojení mezi sebou.

Komunikace, která dnes mezi námi probíhá prostřednictvím nejrůznějších zařízení, se bude zlepšovat, pomůže nám komunikovat rychleji. Obecně platí, že dobré věci, které máme nyní, si necháme a vše, co není nutné, bude postupně zapomenuto a odstraněno.

Lidé se přesouvají více k internetovému připojení, k používání zařízení přes určitá fyzická omezení. Neboť, co si můžeme dát navzájem při našich fyzických omezeních? Proč musím toho člověka nutně vidět? Mohl bych s ním být v takovém kontaktu, kde ho nepotřebuji vidět ani slyšet. Potřebuji s ním získat nějaké spojení, ale aby bylo co nejúplnější, tak jak ho chci. U každého to může být jinak.

Myslím, že naše zařízení nás stále více vedou k tomu, že chceme být více navzájem propojeni, ve vnitřním spojení jeden s druhým. A tady vidíme, že nám v tom nepomáhají. K tomuto rozhodnutí nás pouze vedou.

Kromě toho čistě fyzické spojení mezi námi také nic nedává. Nic neřeší, ani mezi lidmi, ani mezi vládami. Naopak, vede nás k tomu, že druhým lžeme a distancujeme se od nich, i když to navenek nedáváme najevo.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *