Tajemství písmen. 4. díl.

Je jméno (soubor písmen) mým životním razítkem? Záleží na jméně člověka?

Jméno nenese žádné zvláštní vlastnosti. Je jedno, jak se člověk jmenuje. Když se narodí, náhodně dostane jméno a žije s ním.

Znamená to, že jméno nemůže působit na osud člověka ani jej nějak ovlivnit?

Pokud člověk změní svá přání, pak tímto způsobem změní svou nádobu. A tato nádoba se již označuje jinou sadou písmen. To je jeho jméno – v danou chvíli!

Řekněme, že člověk na sobě pracuje další den a vyvine určité duchovní úsilí, pak se u něj objeví úplně jiné síly a jejich kombinace mezi Chasadim a Chochmou. Tehdy vznikne nové jméno. Proto je člověk každý den nový. Je to, jakoby se znovu narodil s novým jménem, tedy na novém stupni.

Proč se v některých jazycích píší slova zprava doleva?

Protože takto se Vyšší Světlo šíří: od dokonalé pravé strany k nedokonalé levé. Proto se v hebrejštině a aramejštině píše zprava doleva.

Podle tohoto pravidla diskuse v kruzích probíhá také zprava doleva, proti směru hodinových ručiček. Vše je uspořádáno v souladu s Vyšším řízením, podle kabalistických principů.

Co bylo dříve – kabala nebo hebrejština?

Kabala je systém porozumění Vyššího řízení a v tomto procesu začínáte objevovat jeho signály a síly, tedy jazyk řízení. Ten se nazývá „hebrejštinou“.

Je možné tento proces analyzovat na příkladu písmene „alef“? Vždyť je do něj mnohé vloženo.

Ve všech hebrejských písmenech se skrývá mnohé. Alef je první písmeno hebrejské abecedy.

Jeho pravý horní prvek, který je grafickým znázorněním písmene „Jud“, desátého písmene abecedy, odpovídá Galgalta Ejnajim – Kelim (nádobám) odevzdávání. Levý dolní prvek, zobrazující čtvrté písmeno abecedy „Dalet“, odpovídá AChaP – Kelim přijímání.

Oba prvky protíná takzvaná Parsa (hranice) – dělící část, která odděluje jedno písmeno od druhého.

Prakticky písmeno „Alef“ zahrnuje celé duchovní Kli. Vezmeme-li deset Sfirot: Keter, Chochma, Bina, Zeir Anpin a Malchut, pak se od hranice Biny nahoře nachází Galgalta Ejnajim (GE) a dole je AChaP.

Pokud vodorovné a svislé linie písmen ukazují vektor šíření světla a mají duchovní význam, mohou písmena v jiných jazycích symbolizovat duchovní činy?

Jakýkoli jazyk – nejen lidský, ale dokonce i jazyk zvířat – má svůj duchovní původ, svůj duchovní kořen, ale my k nim nemáme klíč ani kód.

A hebrejsky se učíme, když vstoupíme do duchovního světa. Proto vědci v minulosti, například Newton a další, studovali hebrejštinu, protože si uvědomili, že tímto způsobem mohou proniknout do „duchovního počítače“ vesmíru.

Díl 3.

Díl 5.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *