Tajemství písmen. 3. díl.

Co cítí kabalista, když se dívá na písmeno? Jaké informace jsou v něm uložené?

V jedné ze svých prvních knih uvádím jako příklad stránku z modlitební knihy Rašaša.

Zde můžeme vidět, co znamená kabalistická modlitební kniha, tedy jak může člověk ovlivňovat Vyšší řízení zdola, aby ono na oplátku působilo na něho. Toto je modlitební knížka nebo instrukce pro řízení Vyššího systému.

Šíření odevzdání probíhá pomocí písmen a teček. Oko vnímá pouze ta písmena a tečky, kterým rozumí jeho srdce. Jazyk reprodukuje pouze písmena. Toto vnímání se nazývá „srdce“, protože znalosti jsou získávány prostřednictvím 32 kanálů odevzdávání. Jedná se o 22 písmen a 10 teček, představujících tvar světa a naplnění světa poznáním a životem. (Ba‘al HaSulam „Čtyři světy. Písmena a tečky“)

Hovoříme zde o kanálech odevzdávání. Jsou to šablony písmen, kterými prochází světlo?

Ano. To je naprosto jasné.

Když jsem byl studentem Leningradské univerzity, pracovali jsme na obrovském počítači. Tehdy jsme počítali pohyb jednoho z prvních satelitů Země a děrovali štítky.

Písmena, kterými světlo prochází, jsou ve svém důsledku velmi podobná znakům, které jsou vyraženy na děrných štítcích a poté přečteny strojem.

Existuje vztah mezi hebrejskou abecedou a abecedami jiných jazyků? Pokud ano, v čem spočívá?

Faktem je, že ve starověkém Babylonu se z hebrejštiny vyvinul obrácený jazyk zvaný „aramejština“. Oba jazyky používají stejnou abecedu, stejnou grafiku a stejné názvy písmen. Slova jsou ale psána trochu jinak, protože hebrejština vyjadřuje pohyb ze strany světla shora dolů a aramejština vyjadřuje pohyb zdola nahoru z pohledu Kli (nádoby, touhy) ve vztahu ke světlu.

Proto jsou některé kabalistické knihy napsány v hebrejštině, některé v aramejštině a jsou i takové, které jsou napsány v obou jazycích.

Vše záleží na tom, co chtěl autor říci, z které strany chtěl systém popsat, aby pro nás bylo pohodlnější ho číst. Stejně jako používáme mnoho počítačových jazyků v nejrůznějších počítačových programech, tak i ve vědě kabale se používají dva jazyky: aramejština a hebrejština.

Je možné studovat kabalu ve stejném rozsahu ve všech ostatních jazycích: angličtině, ruštině a dalších?

Ne ve stejné míře, protože slovo v hebrejštině má svůj vlastní kód. Řeknete-li například: „Bina, Chochma“, pak samotné psaní tohoto slova nese kombinaci určitých symbolů, které označují určité síly. V jiném jazyce to ale neuvidíte.

Ale přesto má každý jazyk duchovní kořen, stejně jako každý člověk, každý předmět a jev v našem světě, jinak by tato větev neexistovala.

Díl 2.

Díl 4.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *