„Gaslighting“ — Slovo roku od Merriam-Webster

„V této době dezinformací – ‚fake news‘, konspiračních teorií, twitterových trollů a deepfakes – se slovo gaslighting stalo slovem naší doby,“ napsali redaktoři předního slovníku ve vysvětlení důvodu svého výběru a dodali, že „V roce 2022 došlo k 1740% nárůstu vyhledávání slova gaslighting a zájem o něj byl vysoký po celý rok.“

Gaslighting je podle Webstera „psychologická manipulace s osobou, obvykle trvající delší dobu, která způsobuje, že oběť zpochybňuje platnost vlastních myšlenek, vnímání reality nebo vzpomínek, a obvykle vede ke zmatení, ztrátě sebedůvěry a sebeúcty, nejistotě ohledně vlastní emocionální nebo duševní stability a vede k závislosti na pachateli“. To zní jako závažný trestný čin, a také to tak je, ale je to také realita našeho života.

Vlády a velké firmy praktikují gaslighting jako rutinní záležitost. Tímto způsobem se snaží udržet svou moc nebo popularitu. Pokud se chceme svobodně a nezávisle rozhodovat, musíme o to neustále a vědomě usilovat, a ani tak není úspěch zaručen.

Gaslighting je pokusem upřít nám nejen práva daná prvním dodatkem, ale dokonce i právo a schopnost praktikovat svobodné myšlení. Ještě horší je, že jde o snahu odepřít nám nejen svobodné myšlení, ale zároveň v nás vyvolat pocit, že naše zmanipulované myšlení je vlastně naše svobodné myšlení, které jsme si sami a z vlastní vůle vytvořili a zdokonalili.

Překvapivě velká většina lidí nemá proti podrobení svého myšlení žádné námitky. Pokud jejich život běží hladce, dávají přednost pohodlné nevědomosti. Myšlení je namáhavé, a když to není životně důležité, většina lidí se raději této námaze vyhýbá.

Lidem, kteří nechtějí být manipulováni, nepomůžou pouze informace o tomto problému. Aby se osvobodili od manipulace se svou myslí, musí si vybudovat vlastní mysl, svou vlastní páteř. Musí o všem pochybovat, na všechno se ptát, být připraveni a ochotni často měnit názor, přiznat si chyby a postupně rozvíjet vlastní vnímání světa.

Především však musí být připraveni snášet výtky a povýšenost zmanipulovaných. Jakmile si člověk vybuduje dostatečně silnou páteř, je možné čelit manipulátorům a jejich poslům s patřičnou sebedůvěrou.

Vnitřní práce

Zdálo by se, že to dokážou jen velmi silní a odhodlaní jedinci, a je pravda, že ne každý dokáže čelit opovržení zmanipulovaných. Lidi však můžeme stále vzdělávat a tím vytáhnout jejich mysl ze dna, kde je uvězněna. I když nemají přirozenou odolnost vůči vnějším vlivům, mohou se naučit vidět svět bez filtrů, které jim vnucují zainteresované strany.

Neříkám, aby se z lidí stali jen tak nějací aktivisté. Spíše si myslím, že člověk by měl pracovat vnitřně, aniž by to navenek deklaroval nebo propagoval. Vím, že být aktivní pouze vnitřně není jednoduché, ale nejsem zastáncem vnějších aktivit v podobě shromažďování, protestů a demonstrací.

Také já jsem musel vynaložit úsilí, abych se dopracoval k vlastnímu chápání světa. Odpojil jsem se, postavil jsem si kolem sebe vnitřní zeď a takto řídím svůj život docela pohodlně. I když se mi okolní svět snaží vnutit určitý úhel pohledu, tak já ho mohu vidět, ale necítím ho. Jednoduše nad ním pokrčím rameny a žiji si dál tak, jak chci.

Zpočátku není snadné žít tímto způsobem. Musíte si vytvořit svůj vlastní svět s vlastními hodnotami, ale přitom normálně fungovat v každodenním prostředí. Jakmile si ho však vybudujete, jste svobodní: Máte objektivní perspektivu, z níž se můžete dívat na svět, v němž všichni žijeme. Můžete se sami svobodně rozhodnout, do jaké míry, nebo zda vůbec, se na něm chcete podílet.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *