Novoroční přání lidstvu

Svět se vyvíjí prostřednictvím utrpení a dostává stále více a více úderů. Abychom se z tohoto zamotaného kruhu vymanili, musíme pochopit, na čem údery závisí, a jak nově uspořádat svůj život tak, aby nám údery přinášely užitek a přibližovaly nás k sobě navzájem a ke společné podstatě, to znamená k vyšší síle.

A pak pocítíme, že žijeme v překrásném světě! V našem světě nechybí nic jiného než dobré a vyvážené spojení mezi všemi silami přírody. Kdybychom dokázali všechno vzájemně spojit prostřednictvím dobrých sil namísto sil vzájemně protikladných, pocítili bychom, že existujeme místo tohoto světa ve vyšším světě, v Rajské zahradě.

Stačí se jen shodnout na tom, že chceme probudit dobré síly, které jsou v nás skryté, abychom vybudovali dobré vztahy. Každý v sobě trochu těchto sil má. Pokud se však všichni společně zatoužíme probudit směrem k dobru, může se to uskutečnit.

Přesně to musíme udělat na prahu nadcházejícího roku 2022. Vyzkoušeli jsme již všechny prostředky a přesvědčili jsme se, že nic nefunguje, kromě jediné věci: pojďme, pokusíme se udržovat dobré vzájemné spojení. Pojďme, pomocí svých myšlenek si navzájem pomůžeme, aby mohl každý z nás přijít k takovéto vzájemné účasti, podpoře, jednotě a lásce.

Nenechme nikoho vybuchnout, křičet, vylévat si zlost na jiné. Pak můžeme skutečně uspět a rok 2022 bude znamenat obrat v našich vztazích v rodinách, mezi národy a mezi všemi lidmi. A my uvidíme, jak tím uvedeme do rovnováhy celou přírodu. Všechny přírodní síly, které jsou jakoby ve vzájemném konfliktu, se náhle uklidní a celá příroda se dostane do rovnováhy.

Mé přání pro celé lidstvo v tomto novém roce: Pojďme, přijdeme k lásce, spojení, vzájemnému objetí mezi všemi lidmi bez rozdílu na celém světě. Tímto způsobem vyřešíme všechny problémy.
Šťastný nový rok!

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *