Násilí ve škole – psychologové nepomohou

Vedoucí odboru Jafa Ben Davida uvedla, že učitel v současné době nemá účinné nástroje k řešení stále rostoucího násilí ze strany žáků. A vyzvala ministerstvo školství, aby zvýšilo platy psychologům na školách a zvýšilo počet hodin výchovy.

Pochopte, všichni jsme se tak trošku odtrhli od života. Právě lidé, kteří žijí tento život na tomto světě, se odtrhli od života. Nerozumí tomu, že vychováváme novou generaci! A tato generace – prostě je smutné se dívat, jakým způsobem vyrůstají!

A za to si můžeme sami. Nezabýváme se tím, co je zapotřebí, ale produkováním všeho možného nepotřebného, abychom to všechno hned vyhodili, aby to shnilo a my mohli znovu pracovat a znovu znečišťovat naše životní prostředí.

Proto je nejzávažnějším problémem lidstva výchova. Měla by učinit příští generaci správnou, šťastnou, moudrou, dobrou atd. Ale my se tím nezabýváme. Proto s tím nemůže pomoci zvýšený počet psychologů. Nepomůže ani to, když do školy přivedou policistu.

Toto všechno je práce, kterou musí vykonávat všichni lidé, stát, všechny státy společně. To vše by měl každý naprosto přesně pochopit a uvědomit si to. Jinak samozřejmě chudáci děti, a ještě více vnoučata. Bude to něco tak hrozného, že se to ani nedá popsat. Myslím, že se ve škole budou před každou hodinou rozdávat sedativa a narkotika a podobně.

Naše zaměření má naprosto špatný směr. Děti nedostávají výchovu. O vzdělání nemluvím. Vzdělání závisí na škole. Pokud jsou učitelé a jsou-li děti schopné, nějaký druh vzdělání dostanou. Ale výchovu – naprosto žádnou.

Výchova je vším!

Je to naprosto všechno! Jste to vy, kdo dnes kreslí v malých lidech budoucí svět. Když vyrostou, začnou jej realizovat. S tím se nedá nic dělat, jinak to prostě nejde! Musíte za to vzít oběma rukama i nohama a všichni společně. A dělat to vše kvůli příští generaci. Musí to být státní a světová politika!

Je třeba se toho hodně naučit. Musíme porovnat všechna fakta, přirozenost člověka, podstatu světa kolem nás, jak to vysvětluje věda kabala. Naučit se, jak to všechno odhalit před námi i dětmi, jak k nim být otevřený, mluvit o našich problémech, mluvit o naší přirozenosti, o tom, že co je uvnitř nás, nezáleží na nás a jak se tomu můžeme postavit, jak to můžeme vyvažovat. Pak se člověk bude chovat objektivně vůči sobě i vůči ostatním. Bude chápat: „Ano, to je moje slabost a toto je jeho. A toto je tak a to zase onak. Jak to má udělat, jak vyvážit tyto negativní a pozitivní síly.“ Pouze tímto způsobem mohu dospět ke správné společnosti.

Správné vztahy musí být založeny na pochopení zla a dobra, ze kterých jsme složeni, a na tom, jak je můžeme v sobě vyvážit – v rodičích, v dětech a mezi všemi, všemi, všemi. Vztahy jsou objektivní, vztahy jsou naprosto otevřené! Otevřené, nic se neskrývá. Co bych měl skrývat? Byl jsem tak stvořen. Musím se napravit. Jak mě může napravit společnost, já sám, rodiče – všichni? A to je vše a stejně tak každý. A proto se všichni otevřeně zabýváme sebenápravou. Právě toto je škola.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *