Postupné zmenšování Světla

Ba’al HaSulam v „Učení Deseti Sfirot“ vysvětluje postupné omezování a oddělování Světla ve čtyřech fázích, až se stvoření dostalo na místo, kde není vůbec žádné světlo, pouze touha přijímat.

Vzdalování se od Stvořitele znamená postupné omezení pocitu dobra, věčnosti, dokonalosti. Stvoření se od Stvořitele odděluje postupným snižováním Jeho vlivu na něj. V této míře se stává více a více sobečtější, odděluje se od Stvořitele a mění své vlastnosti, protože Stvořitel má na něj stále menší vliv.

Stvoření je tedy od Něj odtrženo až do takové míry, že se Stvořitel stává prakticky nepostřehnutelným, nedefinovatelným, nepoznatelným. A ukazuje se, že mezi ním a Stvořitelem jako by neexistovalo žádné spojení.

Zde však musíme říci, že je toto pociťováno pouze ze strany stvoření. Stvořitel ho ovlivňuje i nadále podle svého přání.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *