Tiché vítězství

Nacházíme se v centru událostí svátku Purim, v centru boje mezi Stvořitelem a Hamanem, silou dobra a silou zla. Jsme to my, kdo rozhoduje o výsledku jejich boje, a proto se nazýváme Jisra‘el, tedy „mířící přímo ke Stvořiteli“.

A Stvořitel je kořenem jak pro Mordechaje, sílu dobra, tak pro Hamana, sílu zla. A proto se v Knize Ester říká, že město Šušan bylo zmatené a nevědělo, na čí straně je pravda, co chce Stvořitel.

Neboť Stvořitel nechává vládnout Hamana, sílu zla. Celý náš svět je poháněn egoistickými silami. Nebo možná Stvořitel chce, abychom toužili po síle lásky a sjednocení nehledě na to, co je? My však vidíme, jak slabá je síla dobra, tedy Mordechaj, který sedí u městských bran. Zatímco Haman je blízko Králi a řídí celé království.

Proto se příběh Purim nazývá „Kniha Esther“, tedy „odhalení skrytého“. A to je vytvořeno speciálně, abychom měli svobodu volby, abychom se sami rozhodli, s kým chceme jít, kdo má pravdu: sila sjednocení nebo síla rozdělení.

A ačkoli celý náš život podléhá síle rozdělení, která nutí vše třídit na moje a tvoje, pravé vítězství není v podřízení jednoho druhému, ale ve vzájemném doplňování, ve vzájemné pomoci. Ani jeden se nesnaží zvítězit, ale naopak, každý se snaží tomu druhému ustupovat a jedná přímo proti egoismu. Takto se vítězí.

Uvidíme ještě, jak v konfliktech, které probíhají v dnešním světě, vítězí právě tichá síla, která se anuluje a ne ta, která bojuje a snaží se podrobit si ostatní.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *