Příspěvky

Síla dobra a síla zla, část 2

Proč je zapotřebí celá tato hra mezi silou dobra a silou zla? Nebylo by lepší, kdyby existovala jen jedna síla dobra? Read more

Síla dobra a síla zla, část 1

Všechna náboženství představují svět tak, jako by jej ovládaly dvě síly – síla dobra a síla zla. Read more

Tiché vítězství

Nacházíme se v centru událostí svátku Purim, v centru boje mezi Stvořitelem a Hamanem, silou dobra a silou zla. Read more