Jedno univerzální vědomí

Je všech osm miliard obyvatel naší planety součástí jedné mysli? Co s nimi bude dále?

V budoucnu budou mít jednu mysl. A nyní, když jsou rozděleni, není důvod existence takové mysli.

Když se spojí, vznikne společné, kolektivní vědomí, které je založeno na jednotě, na vzájemném přizpůsobování a spojenectví, kdy se každý anuluje, aby se sjednotil s tím druhým a zapojil se jeden do druhého. V důsledku tohoto vzájemného začlenění vznikne mezi lidmi tato kolektivní mysl.

Když si všichni budou přát chtít se sjednotit, pak mezi nimi vznikne záře a projeví se Vyšší síla – stav zvaný „jednota se Stvořitelem“. Takto se On odhalí mezi nimi.

Jaký je rozdíl mezi malým rozumem člověka a kolektivní myslí?

Lidský rozum je egoistický, slouží jen sám sobě. Je to rozum malého živočišného těla, které se stará samo o sebe a snaží se ze světa kolem sebe vytěžit co nejvíc: energeticky, materiálně a stále se chce jen naplňovat.

Univerzální vědomí je, když jsi napojen na celý vesmír, když jsi jeho součástí, součástí jednoho společného mozku, a podílíš se na všem společně. A náš současný rozum, to není rozum, vždyť existuje v uzavřeném prostoru pouze proto, aby si udržel svou existenci.

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *