Mlč, aby mohlo promluvit tvé srdce

Stále říkáte, že rozhovor může probíhat v mlčení, v srdcích. Prosím, můžete vysvětlit, co znamená „hovořit srdcem“?

Pocity. Když chceš někomu sdělit své pocity a je velmi těžké pro to najít vhodná slova, pak je nejlepší, když oba mlčíte.

Není to nepříjemné. Jenom mlčíte. A tak si postupně, postupně, začínáte rozumět i beze slov. To se nazývá „rozhovorem srdcí“.

Říkal jste, že jste se svým učitelem často mlčeli. Neměl jste někdy pocit, že potřebujete něco říct?

Ne, absolutně nikdy. Prostě sedíš a přemýšlíš vedle něj a on také.

A on Vás nepobízel k nějakému rozhovoru? Nestávalo se to?

Ne, není to nutné. Nic není třeba. Jsou to takové pocity, takové chvíle, kdy je všechno jasné. A začíná docházet k vnitřnímu kontaktu, přelévání pocitů od jednoho k druhému a zpět, beze slov.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *