Nezbývá než začít sledovat obsah

Situace se každým dalším dnem zhoršuje. Všude narůstá násilí, lidé se necítí bezpečně, prudce stoupá počet depresí a počet úmrtí na předávkování dosáhl nepředstavitelného počtu, protože lidé nemají kam utéct, aby unikli svému utrpení. Jen v loňském roce přišlo v důsledku předávkování drogami o život více než 100 000 Američanů. Kromě toho se za posledních pět let zdvojnásobil celkový počet osob, které zemřely v důsledku drogové závislosti.

Existuje jen jeden způsob, jak tomu zabránit: začít sledovat, co vkládáme do lidské mysli. Říkejme tomu cenzura, monitorování, regulace nebo cokoli jiného, ale nedostatek kontroly nad obsahem, který lidé konzumují, je vede k jednání, které je nakonec zabije.

Ještě před několika staletími byli za výchovu dětí zodpovědní výhradně rodiče. Od průmyslové revoluce se začaly rozvíjet školy a odpovědnost za výchovu dětí začal přebírat stát, zatímco schopnost rodičů určovat výchovu svých dětí slábla.

Když se v 50. letech 20. století začala rozvíjet masová média, děti začaly získávat většinu svého „vzdělání“ ze zábavních a zpravodajských kanálů, a dokonce i školy začaly ztrácet kontrolu nad vzděláváním. Média vtrhla do našich domovů, vysílala jakékoli zprávy, které se rozhodla ukázat malým a vnímavým dětem i nic netušícím dospělým, a začala nás „poučovat“ prostřednictvím „the tube“ – trubice, jak se tehdy říkalo televizi.

Od počátku roku 2010, kdy se chytré telefony staly všudypřítomnými, jsme však ztratili veškerou kontrolu nad tím, co lidé všech věkových kategorií konzumují. Nevíme, čemu jsou vystaveny naše děti. Dokonce i materiály, kterým jsme vystaveni my dospělí, nás ovlivňují způsobem, který nevnímáme, můžeme si jen představovat, co to dělá s nevinnou a otevřenou myslí našich dětí.

Učíme se příkladem

Ať už vstřebávají cokoli, zabíjí je to. Stávají se násilnými, depresivními, apatickými, sociálně izolovanými, narcistickými a se sebevražednými úmysly. A právě to připravuje o život statisíce většinou mladých lidí. Úmrtí mladých byla jedinou příčinou poklesu průměrné délky života v USA před příchodem koronaviru a nákaza tento pokles jen urychlila. Je načase zasáhnout a zvrátit tento neblahý trend.

Domnívám se, že veškerý obsah na sociálních sítích, webových stránkách, televizních kanálech a v rozhlase musí být kontrolován přísnými pravidly, co je povoleno a co ne. Nemluvím o politickém obsahu, ale o obsahu, který propaguje násilí, užívání návykových látek a narcismus. My lidé, a zejména děti, se učíme příkladem. Když děti vidí negativní a asociální chování, stávají se z nich negativní a asociální lidé.

Rodiče nemohou kontrolovat, co jejich děti přijímají z médií. Jsou zaneprázdněni prací, často ve více zaměstnáních, snaží se uživit rodinu a jejich děti jsou ponechány mnoho hodin samy sobě. Tehdy jsou nejzranitelnější, protože tehdy konzumují škodlivý obsah z médií.

Místo toho, co média ukazují nyní, měla by ukazovat obsah, který podporuje přátelství, vzájemnou péči a společenskou zodpovědnost. Pokud si myslíte, že takový obsah je vymýváním mozků, zeptejte se sami sebe, zda obsah, který vidíme dnes, s jeho extrémním násilím a zbožňováním egoismu, není také takovým vymýváním mozků.

Je pochopitelné, že se nám tento typ médií líbí. Bible nám říká, že „sklony lidského srdce jsou zlé od mládí“, a my víme, že je to pravda. Proto přirozeně přijímáme hrdiny, kteří oslavují sami sebe, a máme tendenci přejímat jejich hodnoty.

Dosáhli jsme však bodu, kdy je naše zkažená povaha natolik škodlivá, že musíme najít způsob, jak ji potlačit. Proto je třeba pěstovat vzájemnou ohleduplnost mezi lidmi. Nemluvím o lásce k druhým, to by bylo příliš, ale prostě o základní ohleduplnosti ke každému člověku. I kdybychom dosáhli jen toho, byl by to obrovský pokrok.

Momentálně je to tak, že „chci, aby všichni tančili, jak já pískám“. Ale protože to chtějí všichni a nikdo nechce tančit podle cizího, společnost se rozpadá. Toho jsme nyní svědky. Pokud to tak necháme – padneme. Velmi brzy, velmi nízko, a nebude možné to už zastavit.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *