Koronavirus je jen začátek?

Nový koronavirus 2019-nCoV, který paralyzoval čínská velkoměsta, již pronikl i do jiných částí světa včetně Francie, USA, Kanady, Austrálie a dalších zemí.
Z mého pohledu to není jen další epidemie, ale ukazatel globálních procesů, které probíhají v lidstvu.

Náš svět není statický – vyvíjí se a tento vývoj je negativní. Změny počasí nebo epidemie jsou jen důsledky. Příčina spočívá v původním „materiálu“ vesmíru – v naší egoistické touze. Tento „věčný motor“ se nikdy nezastaví a my jsme se dosud nenaučili, jakým způsobem bychom s ním měli správně pracovat.

Věda kabala nám odhaluje svět z hlubší perspektivy. Není takový, jak se projevuje navenek a jaký si ho přejeme vidět. Raději bychom žili v neměnném, srozumitelném prostředí, které známe, ale svět se mění a jeho zákony jsou dynamické.

Systém a jeho prostředky, které používáme, nejsou „skladem“, ale živým organismem, v němž je vše propojeno. Neexistují žádné náhodné impulzy, náhlé exploze – nenadálé jsou jenom pro nás. Dokonce zvířata někdy cítí jejich příchod lépe než lidé.

Klíčovou součástí celého systému jsme my lidé, nejvíce rozvinutá stvoření, a proto jsme to my, kdo způsobuje téměř všechny jeho reakce.

Negativní změny v lidské části přírody vedou k negativním změnám v přírodě.

Nejedná se však o egoismus jako takový. Jeho růst je sám o sobě zákonitý, naprogramovaný. Problém spočívá v tom, že ho nekompenzujeme, jsme smířeni s tím, co se děje. Nebo se domníváme, že to tak musí být.

V kabale se kompenzace, vyrovnávání egoismu pomocí protikladné síly nazývá „nápravou“. Odmítání egoismu způsobuje utrpení. Přesto, že toto propojení nevidíme, ono funguje a nové virové kmeny tedy nejsou žádným překvapením. Systém vesmíru je jednotný.

Na různých úrovních reaguje na lidskou nerovnováhu. Boj proti virům je proto bojem s důsledky, který v lepším případě zmírňuje úder, ale situaci zásadně neřeší.

Před námi jsou tedy nové epidemie vyvolané nerovnováhou v nás samých. Dokud v člověku převládá negativní přístup, je nesmyslné očekávat mír a klid.

Samozřejmě vám nic nevnucuji – hovořím o reáliích, o našich vztazích tak, jak jsou. Budeme-li upřímní k sobě samým, nedá velkou práci najít ve všem, co nás spojuje, něco jedovatého. Tento jed se snažíme uměle kompenzovat morálkou, zákony, politickou korektností, pozitivními videy, nenásilným i tvrdším přesvědčováním.

Upřímně doufáme, že v nás zvítězí dobro. Ale to je sebeklam. Je nemožné vyvážit svou vlastní přirozenost, která určuje naše jednání.

Skutečná rovnováha je vzestup nad sebe sama k jednotě.

Všechno ostatní vede jen k přechodné úlevě, a nikoliv k vyléčení.

V současné fázi se nerovnováha v člověku posunula na novou úroveň – a příroda na to bude reagovat odpovídajícím způsobem. Předpokládám, že se systém neomezí pouze na viry, které infikují tělo; na řadě jsou viry nové generace, které ovlivní naši psychiku. Odhalí rozdíly, protiklady, odchylky a způsobí hromadné excesy a psychózy v oblasti hodnot, ideologií a v sociální oblasti.

Již dnes existují podobné „mutace“, které se týkají různých aspektů světonázoru, kultury a věd, a nutí do-konce i vědce a specialisty, aby si cucali z prstů zcela neopodstatněné závěry. Dříve za podobnými jevy stála touha po penězích a po moci, elementární hloupost, ale nyní se k tomu přidalo „infekční“ šílenství…

Jakýkoliv virus, všechny nemoci – to je nerovnováha, nesprávné spojení mezi plus a mínus. Podle vědy kabaly jde o „zkratování“ dvou protikladných přání bez přítomnosti „clony“, která hraje stejnou roli jako odpor v elektrickém obvodu. Výsledkem je, že protiklady nemohou harmonicky interagovat, podporovat zdravý život a správný směr vývoje.

Je jasné, že v průběhu času se bude rozdíl mezi krajními polohami zvětšovat. Není náhoda, že uznáváme jako normální stále větší počet forem chování, rodinného života, sexuálních projevů a sebeurčení. Prozatím se nám ještě daří nějakým způsobem tyto odchylky přijímat a kontrolovat. V další fázi se viry nové kvality vymknou kontrole a přinesou do našich domovů chaos.

Dlouhou dobu se nerovnováha mezi těmito dvěma principy projevovala postupně, „beze spěchu“, a to nám umožnilo ji s různou mírou úspěchu „strávit“. Nyní je všechno jinak: tempo rozvoje se zrychluje a nerovnováha se prudce zhoršuje. Pokud se tím nebudeme zabývat systematicky a od základu, nevyrovnáme se s výzvami a nenajdeme lék proti novým virům.

A pak se mohou stát hrozbou, která bude větší než atomové a vodíkové bomby. Skutečně není potřeba hromadné ničení, když stačí „hacknout“ mysl a proměnit lidi v bezmocné „rostliny“, hlupáky postrádající logiku nebo loutky.

Nebojujeme s viry, ale s nevyváženou formou existence, kterou promítáme do různých úrovní přírody. Názorným příkladem je rakovina, která způsobuje, že postižené buňky „požírají“ své okolí. Onkologie je naší společnou univerzální diagnózou.

K čemu nás to vede?

Konečně je na čase si uvědomit, jak nebezpečná je nerovnováha mezi lidským egocentrismem a principem odevzdávání, který je vlastní přírodě. Tento rozdíl potenciálů musí být vyvážen a napraven – v sobě. Doplnit to, čeho se nedostává tak, aby se protiklady staly jedním celkem a pozvedly lidstvo ke skutečné rovnováze.

Všechno, co neuděláme dnes, budeme muset udělat zítra v mnohem obtížnějších podmínkách. V konečném důsledku ukáží rozsáhlé epidemie a další katastrofy, že je zdrojem nerovnováhy člověk. Ale co mu brání, aby to viděl již nyní?

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *