Ať přijde epidemie dobra

Situace, náročné na emoce, nastávají, abychom získali svobodu volby. Celosvětová krize, která zachvátila svět v souvislosti s epidemií koronaviru, ukazuje, jak se Vyšší síla dotýká každého z nás, přičemž nám dává možnost svobodné volby vyvážit dobro a zlo, stanovit střední linii a vždy se klonit k dobru.

Koronavirus pravdivě odhaluje každému člověku, každé zemi a celému světu vztahové souvislosti. Nutí nás zůstávat v našich domovech a přemýšlet o tom, za jakým účelem a z jakého důvodu nastala současná situace.

Pokud si uvědomíme, že můžeme žít jinak, ne jako doposud, nýbrž v souladu s přírodou, v dobrých vzájemných vztazích, a povzneseme se nad náš egoismus, pak nebudeme muset projít dlouhou a bolestnou krizí, ale naopak – můžeme se z této epidemie dostat velmi rychle.

Virus nám ukazuje, jak jsme vychýlili svět z rovnováhy.

Příroda pro nás pokaždé připraví další a další situace, příležitosti dosáhnout nápravy. Epidemie koronaviru a karanténa s ní spojená vytvářejí ideální podmínky, aby náprava dosáhla celosvětového měřítka. Virus nám totiž ukazuje, že v podstatě neumíme „být spolu“.

Namísto toho, abychom si navzájem předávali to dobré a užitečné, přenášíme nemoci a zkázu. Naučme se, jak se spojit v tom pravém slova smyslu, tak abychom šířili jen „dobré viry“ – potěšení, radost, lásku, jednotu a teplo, které by měly vládnout mezi lidmi.

Ujasněme si, proč si navzájem předáváme smrtící virus, a naučme se, jak proměnit toto zlo v dobro, abychom mohli postoupit do nového světa. Ze srdce doufám, že brzy pochopíme a dokážeme toto „poznání“ předat ostatním.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *