Obětovali byste se pro záchranu jiných lidí?

Mnoho lidí se nyní nad touto otázkou zamýšlí, protože se objevuje několik příběhů o sebeobětování za záchranu druhých v současné válce mezi Izraelem a Hamásem. Například, první den války šest přeživších přátel vyprávělo, jak jim desátník Matan Abergil zachránil život, tím, že na ně skočil a pohltil sílu granátu, který byl vržen do jejich obrněného transporteru. Také Tali Hadad, matka šestí dětí, jezdila tam a zpět, aby odvezla 13 zraněných do nouzového lékařského střediska v Ofakimu, zatímco město bylo pod útokem.

Je to prostě proto, že dělají správnou věc. Záchranu druhých považují za dobrý a správný čin, který je třeba v danou chvíli udělat, a tento postoj jim dává sílu jej vykonat.

Na co myslí tito lidé, kteří nasazují vlastní život pro záchranu druhých?

Je to působivé, protože to odporuje našemu instinktu přežití. Máme však sklon riskovat vlastní život pro záchranu druhých. Instinktivně jsme jako zvířata, i když zvířecí říše má několik příkladů sebeobětování za záchranu jiných zvířat, ale činy sebeobětování za záchranu druhých nám ukazují, že máme schopnosti přesahující naše základní instinkty přežití.

Stav vzájemné podpory

Z těchto statečných činů bychom si měli vzít ponaučení, že to je prostě to, jak se k sobě musíme navzájem chovat. Každý člověk v sobě skrývá takový životní potenciál. Je to zdroj zcela se obětovat pro druhé. Abychom vytvořili společnost se silnými sjednocujícími vazbami, musíme tento zdroj probudit ve svých srdcích.

Jedním z problémů Izraele je, že příběhy o statečnosti a sebeobětování kolují v době nouze, ale kde je naše ocenění těchto vlastností v každodenním životě? V klidnějších dobách takové příběhy přehlížíme a dáváme přednost spíše tématu, vedoucím k nejednotnosti, v němž se stavíme na jednu stranu proti druhé.

Protože na počátku nás jako národ spojila jednota nad rozdělením, nic nám nepomůže, dokud si neuvědomíme, a to v každém okamžiku, že jsme v neustálém stavu nouze, dokud nedosáhneme toho, „Miluj bližního svého jako sebe sama”. Musíme dosáhnout stavu, kdy budeme neustále udržovat pozitivní vazby vzájemné podpory, péče a lásky nad všemi našimi rozdělujícími sklony. Až se nám to podaří, uvědomíme si, jak světové konflikty ustupují a otevře se nový, harmonický a mírumilovný svět.

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *