Je možné zvládnout hebrejštinu prostřednictvím duchovního poznání?

Pokud student kabaly pochopí duchovní světy, bude automaticky umět hebrejsky?

Tato otázka není jednoduchá. Vše závisí na úrovni dosažení člověka.

Pokud dosáhne v kabale nejvyšší úrovně, bude určitě umět hebrejsky a tento jazyk se stane jeho nejdražším nejniternějším jazykem. Svým vnitřním zrakem uvidí kombinace pozitivních a negativních sil, kreslících mu písmena, jež bude cítit a slyšet. Bude dokonale ovládat hebrejštinu.

Před mnoha lety jsem dostal dopis ze Sibiře, který mi přes mnoho rukou předal člověk, který tam byl vězněn v lágru. On, který hebrejsky vůbec neuměl, začal najednou psát v tomto jazyce. Když jsem tento dopis ukázal Rabašovi, řekl: „Tento muž prošel velmi velkým utrpením, v jehož důsledku mu byly rozkryty hebrejština a duchovní poznání, které z vysoké úrovně naprosto správně popsal.

Není to zázrak, ale pochopení. Zázraky neexistují.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *