Jak přeměnit negativ současného systému v pozitiv

Od roku 2021 očekáváme uzdravení, konec pandemie. Jako by jediný problém byl virus. Jako by vše „před ním“ šlo dobře a po jeho eliminaci se vše mělo vrátit do stejně dobrého stavu.

Ačkoliv jsme dostali téměř rok na přemýšlení, stejně jsme nepochopili, že koronavirus pouze odhalil náš hlavní problém – naprostou absenci jednoty v konceptu globálního propojení. Je skvělé, že je k dispozici vakcína. Hlavní léčba však musí proběhnout ne na biologické, ale na lidské úrovni. A pokud nebudou vyvozeny patřičné závěry, situace se nezlepší.

Přestaňme lhát

Ve skutečnosti cesta z krize závisí na nás – na nás všech a na každém jednotlivci zvlášť. A tak je to správně. Je to mnohem lepší varianta než být závislý na farmaceutických společnostech.

Zvažte: pokud mezi sebou vytvoříme zdravé vztahy, založené na vzájemné podpoře a vzájemné pomoci, pokud se v nitru přiblížíme jeden druhému, snadno virus porazíme i bez vakcíny. Koneckonců, není toho zapotřebí mnoho, prostě jen dostatečně starostlivý a zodpovědný přístup, abychom přerušili řetězec infekcí.

Je přirozené, že pokud jde o vám blízké jedince, například členy rodiny, pak zcela přirozeně děláte vše v jejich prospěch. A oni ve váš. Už jen základní sociální pozitiva by pandemii porazila a zároveň by měla blahodárný vliv na řadu dalších záležitostí.

Tak proč ne teď? K čemu je nám agónie?

Za vším stojí sobectví, se stejnou posedlostí slibující zlaté hory a odsuzující nás k smrti. A přivede nás do záhuby, pokud mu nepřestaneme naslouchat. Pokaždé slibuje, že se věci dají do pořádku. Jen posedíme v karanténě, přečkáme lockdown, necháme se očkovat… „Jen se nedívej hluboko, nesnaž se dohlédnout na dno,“ říká. Protože na samotném dně stojí – viník je egoismus.

Je čas odhalit lež, v níž žijeme. Dosáhli jsme totiž bodu, kdy v ní už dál žít nemůžeme. Sami produkujeme viry různých podob a úrovní separace a sami si je navzájem posíláme všemi dostupnými kanály. V hloubi nás je všechno shnilé, všechno je zrezivělé odcizením.

A proto je jednota naší zásadní vakcínou.

Aplikuje se nikoli každému jednotlivci, ale celé společnosti. Funguje mezi námi a v tom je její síla. Sjednocením přenastavíme celý systém na šíření dobra, na integrální spojení, na celostní rozmanitost. A tím vyřešíme všechny naše problémy.

A to vyžaduje metodiku skutečného sjednocení – metodiku kabaly. Jakkoli to odmítáme, nakonec se všechny ostatní „možnosti“ ukáží jako iluze a budeme muset pro sebe kabalu znovu odhalit.

Čekají nás finanční, hospodářské, ekologické a sociální krize. Budou se zvedat ve vlnách, dokud nepochopíme, že to vše je součástí jednoho společného problému a že neexistují žádná dílčí řešení. Pak se v nás zrodí nová potřeba, jasná a jednoduchá. Chceme jen jednu věc – jednotu. Takovou jednotu, ve které není nikdo zapomenut nebo znevýhodněn, ve které každý miluje a je milován, ve které má každý své místo a úkol. Ano, proto je potřeba se změnit. Neexistuje však jiné východisko. Jinak prostě nemáme budoucnost.

Musíme pochopit a zapamatovat si: lék je v našich rukou, v našich srdcích, v moudrosti jednoty, která se předávala z generace na generaci, aby mohla být právě dnes předána nám a celému lidstvu. Je odpovědí na otázku samotné přírody, před kterou se už nelze skrýt.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *