Ospravedlnění pomsty

Řekněme, že si ze mě nějaký darebák utahuje, vysmívá se mi, zesměšňuje mě. Musím říct, že mi to posílá Stvořitel, ospravedlnit ho, a nemstít se?

Když se ti lidé ve tvém okolí posmívají, když jsi uprostřed takového nepřátelského prostředí, ale vnímáš to tak, že to pochází od Stvořitele, pak se takový stav nazývá duchovní vyhnanství.

Povzbuzuje tě to, aby ses z toho vysvobodil a hledal způsoby, jak to udělat. Začínáš chápat, že takový stav je záměrně vytvořen a působí tak, aby tě přivedl blíže ke Stvořiteli.

Ostatně, kdyby na Židy nepůsobil negativní vliv okolí, například jiných národů, tak by se nakonec vytratili, zmizeli, nedošli by k dnešnímu naplnění svého poslání.

Proto je řečeno, že faraon přibližuje židovský národ k východu z Egypta, ke sblížení se Stvořitelem. Nepřátelským postojem faraona k nim jsou k tomu přinuceni.

K tomuto ospravedlnění pomsty dochází na každé úrovni?

Samozřejmě, protože vše pochází od Stvořitele.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *