Proč náboženství vyvolávají tolik válek ve světě?

Náboženství vyvolávají tolik válek ve světě, protože každé z nich usiluje o prosazení své nadřazenosti, síly a věčných pravd. Mnozí věřili, že tyto střety jsou věcí minulosti, ale přetrvávají, a není konec takovým válkám.

Obávám se, že se na obzoru rýsují možné náboženské války, což nenaznačuje žádné pozitivní změny v lidské společnosti. Nicméně existuje naděje, jak zabránit katastrofickým náboženským konfliktům.

Židé mají potenciál ukázat světu příklad sjednocení a míru.

Jak? Tím, že přijmou myšlenku, která od počátku formovala židovský národ: zacházet jeden s druhým s upřímnou láskou navzdory všem rozdílům. Nejde o žádné konkrétní náboženství, ale spíše o potřebu probudit emoce laskavosti a lásky vůči sobě navzájem.

Univerzální láska každého ke každému, která překračuje náboženské hranice, je životně důležité poselství, které by židovský lid měl předávat. Univerzální láska by se pak stala nadřazenou ideologií, která přesahuje národní a náboženské identity a přinesla by potřebný, pozitivní posun ve světě.

Pokud by tato myšlenka silně rezonovala ve světě, lidé by se každé ráno probouzeli s otázkou: „Jak mohu dnes přidat více lásky do světa?“ a viděli bychom, jak se formuje zcela nový harmonický a klidný svět.

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *