Když se Židé stanou antisemity

Je nebezpečné mluvit v Paříži cizím jazykem? Zjevně tomu tak není s výjimkou, kdy je tím cizím jazykem hebrejština. Tuto zkušenost nedávno učinil izraelský student, který zůstal v bezvědomí po brutálním útoku v pařížském metru.

Zde byl napaden dvěma neznámými pachateli poté, co ho slyšeli hebrejsky telefonovat. „Útok byl jasně motivován samotnou nenávistí k Izraeli,“ řekl Meyer Habib, člen francouzského národního shromáždění, téhož orgánu, který před lety schválil rezoluci srovnávající antisionismus s antisemitismem.

Na okamžik se zdálo, že s takovým výstupem vyhrála pravda, ale pokračující protižidovské a protiizraelské nálady dokazují, že člověk nemůže usnout na vavřínech. Dalším krokem je zabezpečení našich životů před neustálými hrozbami útoků vůči nám. Den před hlasováním zveřejnilo v novinách Le Monde 127 židovských intelektuálů, včetně Izraelců, otevřený dopis proti zákonu, který srovnává antisionismus s antisemitismem. Pařížský útok na metro je příkladem toho, jak jim jejich krásná slova nepomohla, naopak, dopis odhaluje naši pravou povahu: Žid se může stát svým vlastním největším nepřítelem.

Jaká je hranice mezi kritikou Izraele a antisionismem?

Kritika Izraele není problém, ale nesmí jít o jedovatou kritiku, která vyžaduje jeho zničení. Měla by být umožněna úplná svoboda projevu pro kohokoli, kdo požaduje mír. Ale ne mír prostřednictvím zničení, určitě ne prostřednictvím antisemitických zpráv, kterých jsme obdrželi víc než dost.

Židé tvoří méně než jedno procento francouzské populace a přesto bylo téměř 40 procent násilných činů souvisejících s náboženstvím nebo rasou v roce 2017 spácháno proti Židům. V loňském roce vzrostly antisemitistické útoky o 75 procent. Francouzský ministr vnitra popsal tyto projevy jako nepřátelství, které se „šíří jako jed“ a nutí celé rodiny emigrovat.

Co je to, co podněcuje vzdělané lidi, aby jednali nelogicky? Jak je možné, že se Židé žijící v Izraeli nebo v zahraničí ztotožnili s organizacemi, které propagují delegitimizaci jejich domova?

Jak si představují svou budoucnost?

BDS (hnutí Bojkot, odprodej a Sankce) je již mezi mezinárodními organizacemi známým jevem, zejména v organizacích působících proti židovskému lidu a Státu Izrael. Zahrnuje židovské a izraelské aktivisty, kteří jsou největšími antisemity.

Proč tomu tak je? Důvodem je, že se snaží osvobodit od plnění své předurčené role být „světlem národům“ a hledají způsob, jak vymazat nebo skrýt své kořeny. Někteří si dokonce myslí, že pokud se přizpůsobí, ztratí své vlastní židovství. To je podle moudrosti kabaly nemožné. Židé navždy zůstanou Židy. Jejich židovský duchovní kořen je věčný.

Jak se v Židovi probouzí nenávist k tomuto nekontrolovanému a dokonce i nežádoucímu stavu, tak se probouzí i jeho nenávist k podstatě izraelského lidu. Je to animozita vycházející z nejistoty, kdy si lidé obecně nemohou vysvětlit vlastní kořeny. Zaujatost je dostatečně silná na to, aby je motivovala k agresivnímu jednání proti židovskému lidu.

Židé proti Židům: Boj s duchovním kořenem

Rav Jehuda Ašlag (Ba’al Hasulam) píše, že „V každém člověku, dokonce i světském, existuje neznámá jiskra, která vyžaduje sjednocení s Bohem. Když se někdy probudí, podněcuje člověka k poznání Boha, nebo popírá Boha, což je jedno a totéž.“ (Řešení)

Tato neznámá jiskra, na kterou odkazuje Ba’al HaSulam, se nazývá „bod v srdci“. Existuje v každém člověku na světě, ale výraznější je mezi Židy a méně zjevná mezi národy světa. Moudrost kabaly vysvětluje, že srdce je sloučením sebe-lásky nebo egoismu a bod v srdci je jedinečná jiskra usilující o lásku k druhým. Jak ego roste, roste také napětí mezi ním a bodem v srdci a odpor či dokonce nenávist vůči Židům v člověku narůstá. Kromě toho se vnitřní vztahy mezi bodem v srdci a srdcem projevují navenek ve vztazích mezi Izraelem a národy světa. Přibližujeme se k situaci, kdy národy světa bez výjimky povstanou proti Izraeli.

Proto existují Židé, kteří se cítí deprivováni a pod tlakem antisemitismu či proti-izraelských postojů, a aby unikli nenávisti vůči nim, žijí v různých zemích po celém světě a snaží se skrýt svou židovskou identitu. Postupně se sami, ať už vědomě nebo nevědomě, stanou nepřáteli Židů. A pak jsou zde jiní, kteří místo odchodu z Izraele zůstávají v zemi, žijí, studují, učí se a zakládají rodiny, ale odmítnutí jejich skutečné identity dřímá v jejich srdcích. Příklady takových antisemitských Židů, žijících v Izraeli, jsou ti, kteří podepisují veřejné dopisy na podporu antisemitistickým organizací z jejich kanceláří v akademické obci.

Pokud by se lidé z akademické obce obávali o osud a situaci Izraele, udělali by lépe, kdyby otevřeli historické knihy a autentické zdroje židovského národa, aby pochopili roli izraelského lidu, který má sjednotit a předat metodu sjednocení lidstva. Chybí jim však povědomí o jejich vznešené roli a míra jejich odpovědnosti vůči světu.

Když Židé rozpoznají důležitost a naléhavost být sjednoceni nad tím, co je odděluje, a rozšíří tuto jednotu do světa, antisemitismus zmizí a všechny bojkoty, demonstrace a obvinění proti Židům se zastaví. Místo toho zde bude nově objevená záře, hojnost a naplnění. To se rozšíří skrze židovský lid k celému lidstvu a obrátí antisemitistický odpor na jeho opak – podporu, respekt a povzbuzení židovského lidu.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *