Moudrosti krále Šalamouna 2

Redaktor:Moudrá žena pečuje o dům svůj a hloupá ho ničí vlastníma rukama.

Dr. Laitman: Touha člověka se nazývá jeho ženou. Pokud je tato touha moudrá, směřuje ke sjednocení. A pak se ve spojení s ostatními nashromáždí taková rovnováha sil, že mohou mezi sebou odhalit Stvořitele. Právě ve sjednocení jejich pozitivních a negativních vlastností.

Redaktor: A hloupá žena?

Dr. Laitman: Hloupá žena nemůže sjednotit nic. Nerozumí tomu, jak se sjednotit nad svou nenávistí, egoismem, individualitou, a proto se prostě vše rozpadá.

Redaktor: To znamená, že hloupá žena je moje touha pouze pro sebe, že? Žít jenom pro sebe.

Dr. Laitman: Ano.

Redaktor: Není to hloupost?

Dr. Laitman: Vidíme, že se nám nepodařilo vytvořit Evropské společenství, již se rozpadá. Sovětský svaz se rozpadl. Všechno se velmi rychle rozpadává. Další na řadě je Amerika. Poté Čína.

Redaktor: Co nazýváte hloupou ženou?

Dr. Laitman: Je to egoismus, který nemůžeme správně zaměřit – k životu, k rozkvětu, k rozvoji. Ničí vše. Amerika se rozpadne na své státy, Čína se rozpadne na své regiony. Naprosto jistě! Celkově se svět nakonec bude rozpadat, pokud nebude pracovat na sjednocení, jako to bylo kdysi – na hradiště. Města, vesnice…

Redaktor: Knížectví.

Dr. Laitman: Ano, ano, ano. Znovu to bude takto.

Redaktor: Takže to už bylo.

Dr. Laitman: Nevadí. Snažili jsme se spojit s naším egoismem, a nyní zjišťujeme, že nás náš egoismus sjednotit nemůže. Na Evropě je to vidět velmi jasně. A co ve výsledku budeme muset udělat? Pokud budeme používat egoismus správně, dokážeme se sjednotit úplně po celém světě. Ale pokud ne, budeme jeden od druhého tak izolovaní jako v Sodomě a Gomoře. To znamená nepomáhat jeden druhému v ničem. „Můj dům – můj hrad“.

Redaktor: Pokud to všechno sloučíme, pak je moudrá žena ta, která správně pracuje s egoismem, že?

Dr. Laitman: Ano.

Redaktor: To znamená, že se nad ním pozvedává, anuluje se, že?

Dr. Laitman: Ano.

Redaktor: A hloupá žena – která vše přitahuje pro sebe, že?

Dr. Laitman: Ano. Na světě bude v příští generaci ve vedení stále víc a více žen než mužů. Protože se v principu více zajímají o vzájemnost, o určitý druh vzájemného spojení. Ale ne nadlouho. Pak se to projeví v ještě horší formě.

Redaktor: To znamená, že ženy budou velet příští generaci?

Dr. Laitman: Ženy budou řídit svět více než muži. A bude se zdát, že je to pro svět dobré. A muži – vždyť ti degradují – jsou připraveni toto všechno předat ženě a chovat se k ní jako k matce. A pak se ukáže, že je to mnohem horší než s muži.

Redaktor: To říkáte již teď…

Dr. Laitman: Říkám, jak to bude. Protože budou bojovat o svůj domov. O svůj! A v tomto ohledu budou extrémní.

Redaktor: Tvrdšími?

Dr. Laitman: Přísnější než muži. Samozřejmě! Když žena bojuje o svůj domov, nechce brát nic v potaz. Je to pro ni nejdůležitější. Muži na tom nezáleží! Hospoda nebo jít někam jinam a to je vše.

Redaktor: Podívat se na fotbal.

Dr. Laitman: Ano. Ale žena – ne. Proto, když staví, tak staví, a nám se zdá, že je to dobré. Bude to však přelomový okamžik, jak je to obvyklé u našeho egoismu, který bude pracovat proti sobě. A pak se tyto ženy pokusí zničit jedna druhou. To znamená, že každá udělá všechno, aby zničila svou soupeřku. Tedy v jakési divoké, primitivní, osobní podobě.

Redaktor: Hovoříte o našem materiálním světě?

Dr. Laitman: O našem světě, ano. O tom, jak to bude.

Redaktor: Má to nějaké vyšší duchovní kořeny?

Dr. Laitman: Samozřejmě! Hloupá žena se vidí jako vládnoucí všemu. Kdo je proti ní, proti tomu povstane a je připravena za to bojovat. To znamená, že se může stát velmi velkou ničivou silou. Moudrá žena chápe, že je vše třeba řešit společně, a proto je zapotřebí místo samostatného domu postavit dobrý společný domov.

Redaktor: Pro všechny?

Dr. Laitman: Pro všechny.

Video zde.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *