Moudrosti krále Šalamouna 3

Redaktor: „Nenávist vyvolává nesváry, ale láska přikryje všechny hříchy.“
Mohl byste odhalit tuto pravdu?

Dr. Laitman: Zdá se, že je to pochopitelné – nenávist vyvolává nesváry. Láska přikrývá všechny hříchy – to je také správně. Protože láska nemůže být bez hříchu. Je třeba projevit zlo, abychom pochopili nutnost dobra. Projevit nenávist proto, abychom pochopili nezbytnost lásky.

Redaktor: To znamená, že to nemůže být tak, že prostě miluji?

Dr. Laitman: Ne, odkud by se mohlo vzít „prostě miluji“?

Redaktor: Ne?

Dr. Laitman: Ne. Může to být jen u matky ve vztahu k jejímu dítěti. Výlučně takto! Ti lidé, kteří pro to nemají živočišný důvod… – živočišný! jako u zvířat – nemohou pro to mít žádné předpoklady.

Redaktor: To znamená, že v nich nemůže vzniknout láska?

Dr. Laitman: Láska je, když jsem připraven udělat pro druhého všechno! Od sebe k němu.

Redaktor: Ale je vůbec možné, abych byl připraven pro člověka udělat všechno? Je to možné?

Dr. Laitman: Ne. Naše přirozenost není tak uspořádána. Tak to nemůžeme udělat.

Redaktor: To znamená, že jsme od přírody hříšní?

Dr. Laitman: Tomu se neříká „hřích“. Je to naše přirozenost, není to špatné ani dobré.

Redaktor: Takže tak či onak, naší přirozeností je se k druhému chovat jako k cizímu?

Dr. Laitman: „Bolívar neunese dva.“ Na tomto filmu je to dobře ukázáno. Omlouvám se, samozřejmě, ale nepůjde to. Buď já, nebo ty. Takže samo sebou já.

Redaktor: A kde je zde „všechno přikryje láska“? Jak to tedy vysvětlit? Jaké je tu tajemství, řekněte, prosím?

Dr. Laitman: Všechny hříchy, které odhalujeme mezi sebou, nenávist a všechno ostatní, pokud se k tomu postavíme správně, pak vyvoláme sílu sjednocení až k lásce, která naši nenávist přikryje. A nenávist zůstává uvnitř. A díky této nenávisti jsme dosáhli úrovně lásky.

Redaktor: A jak to vyvoláváme? Začínáme nenávidět naši nenávist k druhému?

Dr. Laitman: Ano. Ale to již přichází shora, jak se říká. Jinak je to jenom u matky s dětmi. A u matky s dětmi také do určitého limitu. Příroda nám ukázala takové věci! Při hladomoru a tak dále. Když vůbec…

Redaktor: Najednou tento instinkt zmizí.

Dr. Laitman: Ano.

Redaktor: Celkově je to ovšem strašné!

Dr. Laitman: Není to strašné, je to příroda. V přírodě není nic strašného, je to prostě tak!

Redaktor: A v této jakoby prosté pravdě král Šalamoun hovoří o této hloubce, že? Že člověk nenávidí a veškerá jeho práce je přivolat lásku, aby se pozvedl nad nenávistí.

Dr. Laitman: Ano!

Video zde.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *