Příspěvky

Chcete-li milovat, připravte se na nenávist

Si vis pacem, para bellum (Chcete-li mír, připravte se na válku) řekl latinský autor Vegetius. Stejně tak, chcete-li lásku, připravte se na nenávist.
Read more

Moudrosti krále Šalamouna 3

Redaktor: „Nenávist vyvolává nesváry, ale láska přikryje všechny hříchy.“
Mohl byste odhalit tuto pravdu?

Read more