Jak překonat manipulaci?

Na sociálních sítích jsem obdržel následující zprávu od Dimitrije, která vyjadřuje bolest nad tím, jak politici a propagandisté umí manipulovat společností, která jde za nimi jako na porážku:„Poslední dobou jsem rozzuřený. Proč se podřizujeme politikům a propagandistům, kteří nás lákají do pasti? Oni jsou důvodem, proč je tolik smutku. Jasně vidíte, jak se prolévá krev, jak se lidé navzájem zabíjejí a nenávidí – a jak nás k tomu vyzývají. Ale všechno je přece iluzorní a falešné. My pro tuto lež umíráme, zatímco oni tloustnou. Vydělávají na tomto krveprolití spoustu peněz, jejich děti se válí v přepychu a i jim se daří náramně dobře. Proč se obětujeme? Kde je náš základní rozum? Kde je strach?“

Lidé v takových mocenských pozicích skutečně využívají naše malá ega, naše touhy užívat si na úkor druhých, a tímto způsobem se celá populace podřizuje jejich kontrole. Spolupracují s různými specialisty, kteří egoistické lidské povaze docela dobře rozumí a vědí, jak ji nasměrovat podle toho, jak to sami potřebují.

Otázkou je, jak najít z této situace východisko. Až opravdu pochopíme svou přirozenost, jak jsou její otěže tlačeny a taženy různými směry, potom už nebudeme chtít, abychom byli s našimi politiky a specialisty na jedné lodi, protože uvidíme, jak s námi manipulují.

Nejlepší je žít v míru

Nakonec však stejně musíme pochopit, že atmosféra jednoty a dobrých mezilidských vztahů převyšuje všechny ostatní výhody, kterými se nás snaží uplatit. Pokud si budeme vážit lidských vztahů, nenecháme se zavést na scestí jiných směrů.

Touha po budování pozitivních vztahů by nás měla vést k poznání, že nejlepší je žít v míru se svými sousedy, tedy se všemi, počínaje těmi v našem bezprostředním okolí až po ty v dalších zemích.

Na jedné straně není žádným tajemstvím a lidé obecně chápou, že je dobré žít v míru se sousedními lidmi a zeměmi. Ale to jsou jen slova. Když dojde na lámání chleba, najdou se různé způsoby, jak poštvat jednu zemi proti druhé, a jakmile se tyto laviny začnou valit, je velmi obtížné je zastavit.

Navzdory všemu musí být naší prioritou život v míru. Ve skutečnosti máme možnosti, jak zakořenit tento princip do společnosti, takže pokud někteří lidé budou chtít zatáhnout jednu společnost do války proti druhé, nepodaří se jim to. Dosáhnout této vysoké úrovně uvědomění v celé společnosti by mělo být naším nejdůležitějším cílem.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *