Představy a realita

Pokud jsme zrozeni s egoistickými brýlemi, které nám ukazují iluzorní svět, jak můžeme rozlišit iluzi od reality?

To je pro nás nyní nemožné, musíme rozvinout nové orgány vnímání. Pak budeme schopni provést toto rozlišení s pomocí vyšší síly, která nám ukáže rozdíl mezi realitou, která existuje uvnitř našeho ega a realitou mimo nás. Realita, která existuje v našem egu, se mění den po dni a každým okamžikem. Pokud se povzneseme nad své egoistické pocity, dosáhneme vnější reality, pravé reality. Tato reality se nemění, a proto se na ni můžeme spolehnout. Konec konců je přeci věčná.

Nyní vnímáme všechno skrze své ego, skrze ony „brýle“, které jsou do mne vloženy od narození. A proto vše, co vidím, je imaginární svět. Nemůžeme si představit nic jiného, protože žijeme uvnitř tohoto programu, uvnitř obrazu předkládaného uvnitř našeho ega. Ale jakmile se člověku podaří dostat se ven z tohoto imaginárního obrazu, začne si všímat rozdílů mezi těmito dvěma světy: světem viděným skrze naše vnitřní „brýle“, které máme od narození, a druhým, který vnímáme na základě toho, jak přímo vnímáme vyšší sílu.

Je to síla, která nám kreslí tento iluzorní obraz, ale zároveň nám dává příležitost poznat tuto sílu samotnou. Dosažení vyšší síly, aniž by byla pokřivena našimi vnitřními brýlemi, je nazýváno dosažení Stvořitele. A metoda, jak dospět k tomuto dosažení, je nazývána moudrost kabaly. Proto je považována za skrytou moudrost, která nám odhaluje skrytou skutečnost.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *