Moudrosti krále Šalamouna 4

Redaktor:Krutý hněv, nezkrotná zuřivost, ale kdo obstojí proti žárlivosti?

Dr. Laitman: Ano, hněv je přirozený…

Redaktor: Projev?

Dr. Laitman: Ano. Zuřivost také. Ale žárlivost – zde jde o srovnávání sebe samého s někým anebo mě s někým jiným srovnává třetí – to je nejhorší! To znamená, že je to pro egoismus velká rána! Nejhlubší. Když mi říkají, že nemám pravdu – no, tak nemám. Pokud jde o něco abstraktního. Ale když mě postaví vedle někoho a říkají, že ve srovnání s ním nejsem nic, to je konec! Zde člověk už… Pokud to nemůže obejít, zapomenout na to, vykašlat se na všechno atd., pak mu zbývá jenom jedno – bojovat proti tomu.

Redaktor: Nebo zničit toho druhého, že?

Dr. Laitman: Buď zničí toho, kdo to řekl, nebo zničí toho, s nímž je srovnáván. A ještě lépe – oba dva.

Redaktor: To je nejhorší stav. Co s ním dělat?

Dr. Laitman: S čím?

Redaktor: No s tím, když vznikne tento pocit. Právě jste to řekl a já jsem pocítil…

Dr. Laitman: Nedá se udělat nic. Je nutné se pouze pozvednout na tu úroveň, kde dochází ke zrodu těchto zákonů přírody. A uvidíme jejich příčinu a tam také uvidíme jejich správnou realizaci.

Redaktor: A příčina žárlivosti je tedy co, v tomto vyšším…?

Dr. Laitman: Můj egoismus.

Redaktor: Můj egoismus?

Dr. Laitman: Ano. To znamená, že jsem poražen. Byl poražen můj egoismus. A bez něho nemohu žít. To znamená, že zde musím něco udělat: buď zabít sebe, nebo zabít jeho – jedno z toho. Nemohu v tomto nadále zůstat!

Redaktor: Nemohu být nad tím?

Dr. Laitman: Ne. Tedy mohu, ale k tomu je zapotřebí speciální studium, příprava, psychologická pomoc atd. Jinak, pokud v tom zůstanu, očekávej vraždu.

Redaktor: Jak řeší tento problém se žárlivostí kabalisté?

Dr. Laitman: Kabalisté řeší tento problém velmi dobře. Mají za to, že je kvůli tomu nutné odhalit úmysl Stvořitele: proč jsi od Něho dostal takové upozornění a jak se musíš díky němu nad sebou pozvednout. A ukáže se, že budeš Stvořiteli děkovat za to, že On ti dal takové hrozné pocity. Ty však ve skutečnosti slouží pouze k tomu, aby tě pozvedly.

Redaktor: Teď jste řekl takovou neslučitelnou frázi. Řekl jste: oznámení je hrozné, a já za to děkuji.

Dr. Laitman: Nu, ano.

Redaktor: Takže děkuji za hrozné oznámení?

Dr. Laitman: Samozřejmě!

Redaktor: Toto…!

Dr. Laitman: Vždyť mne to pozvedává! Proto se to nazývá „nad naší přirozeností“. Tím je však třeba projít pod vedením, ve skupině atd.

Redaktor: To znamená, že kabalista chápe, odkud to pochází a proč?

Dr. Laitman: Ano.

Redaktor: A pak se vše stane sladkým?

Dr. Laitman: Doporučuji vám si najít učitele, který vám pomůže překonat úplně všechny negativní pocity. A opravdu je to možné.

Video zde.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *