Chanuka – svátek světla

200 let před zničením Chrámu došlo k jeho znesvěcení. Z duchovního hlediska znesvěcení znamená, že národ uvnitř sebe odhalil “Řeky” – sobecké touhy.

Zároveň se mezi lidmi objevily další touhy, kterým se říká „Makabejci“. Ti se vzbouřili proti „Řekům“. Na počest vzpoury “Makabejců”, kteří jakoby očistili Chrám, se začala slavit Chanuka.

Co tento svátek znamená?

Naše duše se skládá ze dvou částí: nádob přijímání a nádob odevzdání. Když se pohybujeme vpřed, v určité fázi dokončíme nápravu nádob určených k odevzdání a musíme začít napravovat nádoby určené k přijímání.

Chanuka od slova „chanaja“ znamená zastávku na cestě, tj. přechod od jednoho činu k dalšímu. Odevzdávající přání je snazší napravit. Proto je Chanuka svátkem světla.

Ukazuje se, že duchovní stavy lze pozorovat z různých úhlů pohledu. Na jedné straně se jedná o historické události. Na druhé straně těmito stavy prošel celý národ. A za třetí, stejnými stavy musí uvnitř sebe projít každý člověk.

Je to všechno identické. Jak se říká: „Společné a jednotlivé jsou si rovny.“

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *