Budoucnost světa závisí na ženách

Narodili jsme se v tomto světě, nejhorším ze všech světů. Horší tohoto již není. Můžeme se tedy uklidnit, hůře než zde nám nebudeme nikde. Všechny ostatní stavy jsou mnohem lepší než tento. A proto stojí za zvážení, jak se dostat z pociťování tohoto světa. Není kvůli tomu zapotřebí umírat, stačí změnit vnímání, jako když někdy stav zoufalství náhle vystřídá štěstí a radost.

Vynasnažme se povznést do lepšího stavu. Stvořitel chce, abychom se radovali, abychom prostřednictvím sjednocení dosáhli světa absolutního dobra, vyššího světa plného světla, kde nezbyde ani vzpomínka na zlo. Měli bychom se pokusit právě takového ducha ustanovit ve skupině. Jinak se k nám Stvořitel nepřiblíží. Přibližuje se pouze tam, kde se ve skupině snaží o to, aby tam zavládla radost a štěstí, dobrý přístup k sobě navzájem.

Svět vstupuje do obtížných časů

Postupně klesá stále níže, do stále větších problémů, konfliktů mezi všemi. Ale navzdory tomu se musíme pokusit mezi námi navázat spojení po celé planetě. To nás ochrání, dodá nám to jistotu, radost a zvýší nám to imunitu proti koronaviru a všem ostatním chorobám.

Nebude se k nám moci přiblížit žádný škůdce, vždyť vše závisí pouze na našich vztazích. Pokud bude mezi námi Klipa, egoistická touha, pak tam proniknou viry. A pokud bude mezi námi místo pro svatost, dobrý vzájemný vztah, pak se tam nemůže dostat ani jeden škodlivý virus. Bylo by to v rozporu se zákonem přírody.

Budou-li mezi ženami ve skupině dobré vztahy, ovlivní to celý svět, protože žena je základem světa. V zájmu dobré budoucnosti, v zájmu rodiny, v zájmu dětí se snažte k sobě navzájem chovat dobře. Buďte samy takové, jako když učíte své děti, když je přesvědčujete, aby se nehádaly, nebyly nesnášenlivé, ale aby si spolu hrály. Ovlivní to každého. Jsou na vás závislí i muži.

Chceme, aby každé srdce cítilo všechny jako sebe samého. Nechť každý vstoupí do mého srdce, jež je schopno pojmout celý svět. A pak pocítím, že žiji ve světě Nekonečna.

Svět čelí obtížnému období. Stvořitel nás chce posunout k cíli, a proto na nás naléhá, stále silněji a silněji uplatňuje svoji moc. Zdá se nám, že se všechno děje kolem, ale ve skutečnosti je to všechno v nás. Pokusme se udržet mezi námi co nejsilnější spojení, což nám jistě pomůže rychle a snadno pokročit směrem k cíli. Všechno dobro a zlo, které nám bude odhaleno, můžeme používat ke správnému postupování vpřed.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *