Nejčastější stereotypy a mýty o kabale 2

Mýtus 2: Kabala je mystické učení judaismu, obvykle spojované s okultismem.

Odpověď: „Kabala“ v hebrejštině znamená „přijetí“, tj. získání zvláštních znalostí, které jsou dostupné každému. Kdysi dávno byla tato věda skutečně záhadou. Zrodila se v Mezopotámii asi před čtyřmi tisíci lety, v babylonském období.

Abrahám, zakladatel kabaly, obyvatel starověkého chaldejského města Uru, objevil možnost pochopit říši univerza, která přesahuje lidské vnímání pěti přirozenými smysly. Podařilo se mu tuto vědu zvládnout, shromáždil skupinu následovníků a předal svým žákům svůj způsob, jak pochopit tu část světa, která je nám normálně skryta.

Od té doby se tyto tajné znalosti předávají z generace na generaci prostřednictvím velmi malého, omezeného počtu následovníků.

Ve skutečnosti se kabala vždy předávala ústně, z učitele na žáka. Ve všech dobách, až do naší současnosti, existoval velmi úzký okruh kabalistů.

V současné době se naopak kabala stále více rozšiřuje, protože lidstvo má touhu se o ní dozvědět, studovat ji a používat silu této vědy, protože nám může být velmi užitečná, zvláště teď v době, kdy se svět blíží ke všeobecné krizi.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *