Pomáhajú nám prírodné katastrofy vzájomne sa zbližovať?

Pozorujeme, ako sa ľudia v krízových situáciách zbližujú a viac si pomáhajú. Príroda nám posiela takéto situácie práve preto, aby sme si uvedomili naše spojenie a myšlienku, že musíme brať ohľad na potreby druhých ako na svoje vlastné.

Príroda je živý systém. Je to uzavretý kruh, prepojený od začiatku do konca a naopak. Inými slovami, je to celistvý systém, ktorý je v neustálom vzájomnom spojení.

Keď zmeníme svoje postoje k sebe navzájom, v súlade s touto zmenou sa zmení aj prírodný systém. Ak máme k sebe pozitívny vzťah, pociťujeme harmonický a pokojný vplyv prírody. Inými slovami, príroda na nás vplýva tak, ako my vplývame na ňu prostredníctvom našich vzájomných vzťahov.

Aj keď sa nám zdá, že nás príroda ovplyvňuje len na biologickej úrovni, pozitívne zmeny v medziľudských a spoločenských vzťahoch spôsobia, že jej vplyv bude pôsobiť harmonicky a pokojne na všetky úrovne celého ľudstva.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *