Proč jsou někteří lidé leváci a někteří praváci?

Podle moudrosti kabaly existuje vyšší úroveň reality. Náš svět je různými silami spojen s kořeny této vyšší reality, podobně jako je propojena rubová strana vyšitého obrázku s jeho lícem. Podle toho, jakým způsobem tyto síly sestupují dolů, do světa, který vnímáme a cítíme, existují praváci, leváci a lidé kteří nemají dominantní ani jednu stranu (ambidextrie, nevyhraněnost), řekněme tedy obourucí. Poslední dvě, z těchto třech možností, jsou mnohem vzácnější.

I když jsou lidé zpočátku leváci, postupně přejdou na praváky. Když sepneme ruce, uvidíme, zda je nahoře náš pravý palec, nebo ten levý. Můžeme tímto způsobem zjistit, zda jsme byli původně praváci, nebo leváci.

Kořen toho, zda jsme praváci, leváci nebo obourucí, spočívá v tom, co kabala nazývá třemi liniemi. Tři linie tvoří základ naší duše. Někteří lidé vycházejí více z pravé linie, jiní více z levé a třetí typ se nachází uprostřed. Záleží na druhu duší, protože jsme všichni propojeni do jediného systému, do jediné duše. Každý máme v tomto dokonalém systému svou speciální funkci, stejně jako mají svůj zvláštní význam různé buňky a orgány v lidském těle.

Navíc mnoho buněk a orgánů našeho těla funguje různým způsobem a zdánlivě nezávisle jeden na druhém. Dalším příkladem takového systému je automobil, jehož jednotlivé části se pohybují různými směry. Některé se otáčejí dopředu, jiné dozadu a vzájemným působením pohybují celým vozem jedním směrem. V našem životě je to podobné. Zdá se, že každý z nás funguje svým individuálním způsobem, nezávisle na druhých. A přece zde existuje jakási základní, univerzální symetrie.

Nezáleží tedy na tom, kdo je pravák a kdo levák. Je to pouze vnější obraz našeho nitra, součást našich vlastností, které sestoupily do našeho světa. Otázkou zůstává, zda se snažíme harmonicky a mírumilovně rozvíjet své vlastnosti tak, aby byly prospěšné ostatním, a ne k jejich zneužívání a utlačování.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *