Nejčastější stereotypy a mýty o kabale 8

Mýtus 8: Kabala používá meditační techniky

Odpověď: Meditace a podobné techniky vnucují člověku určitý způsob, styl a taktiku myšlení a soustředění. A tím samým jej omezují v hledání nového. Člověk se musí soustředit na něco konkrétního, přísně ohraničeného a odpojit se od světa. To je pravý opak Kabaly. Podle Kabaly by člověk měl být úzce spjat s tímto světem – pracovat, mít rodinu, žít životem společnosti.

Tím, že autoři meditačních technik omezují myšlení studentů a nutí je soustředit se na určité spekulativní představy, připravují studenty o možnost překročit rámec běžného myšlení. Meditací riskujeme, že ztratíme možnost vrátit se k běžnému, přirozenému myšlení. Meditace tak ničí schopnost vstoupit do vjemů Vyššího světa a pocítit Stvořitele.

Kabala říká, že pouze naprostá svoboda vnitřního hledání člověka je podmínkou pro navázání spojení s tím, co je za hranicemi našeho světa. Vyšší svět se nachází mimo naši přirozenost, mimo mozek. A meditační cvičení omezují člověka pouze na práci mozku. To omezuje možnost vstupu do Vyššího světa. Ke vstupu do Vyššího světa nepotřebujeme zvláštní myšlenky. Přijdou samy a pouze v míře zdokonalení sebe sama, nápravy svého ega.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *