Omicron? To nejhorší teprve přijde.

Je to měsíc, co se poprvé objevila nová varianta covidu – Omicron. Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) se tento kmen šíří „rychlostí, která nebyla zaznamenána u žádné předchozí varianty“. WHO také varuje, že ačkoli „sedmdesát sedm zemí již nahlásilo případy Omicronu… skutečnost je taková, že Omicron se pravděpodobně vyskytuje ve většině zemí, i když tam nebyl dosud odhalen žádný případ“.

Vlna Omicron nám neříká nic, co by nám neřekly předchozí vlny. Je tu jen proto, že jsme v předchozích vlnách nedávali pozor, a tak se objevila rychlejší a nevyzpytatelnější forma. Čím více budeme ignorovat poselství, které nám virus předává, tím škodlivější budou tyto kmeny a k šíření poselství se přidají další přírodní katastrofy.

O stvoření si myslíme, že se skládá z jednotlivých částí, ale ve skutečnosti tyto části tvoří celek, organismus, jehož orgány fungují v neoddělitelné vzájemné závislosti. Jediná část stvoření, která na tento modus operandi zapomíná, je lidstvo. V důsledku toho se chováme v rozporu s tím, jak funguje celé stvoření, což nás staví do rozporu s celou realitou. Proto máme pocit, že příroda je vůči nám nepřátelská a bojovná. Kdybychom se chovali v souladu se zbytkem přírody, cítili bychom harmonii a mír ve všem, co se děje.

Pandemie a další přírodní katastrofy jsou důsledkem našeho nesouladu s přírodou. Kdybychom věnovali trochu času a odborného úsilí budování společnosti založené na vzájemnosti, která by byla izolovaná od zbytku společnosti a jejíž členové by se snažili budovat vřelé vztahy, mohli bychom pozorovat, jaké účinky to má na zdraví všech členů této skupiny.

Duchovní spojení – základ přírody

Bohužel nevidím, že by se o to lidstvo pokoušelo, jsme na to příliš sobečtí. Téměř v každé zemi dochází k protestům a nedůvěře mezi občany a úřady. Dokonce i hlavy států, které nabádají k dodržování pokynů, jsou přistiženy, jak se baví bez respirátorů nebo bez potřebného odstupu.

Vzdorný duch lidu však nemusí být nutně negativní, protože naznačuje hluboké změny. Lidé už dnes nejsou ochotni poslouchat žádné příkazy. Drogy, které byly ještě před několika lety zakázány, jsou nyní povoleny i pro „rekreační“ účely a lidé jsou obecně odmítavější k příkazům úřadů.

To všechno jsou důvody, proč to nejhorší teprve přijde. Podle mého názoru se blíží doba, kdy se objeví virus tak silný, že nás donutí zůstat doma, utěsnit okna, filtrovat vzduch, který do místnosti vpouštíme, umývat potraviny, které jíme, mýdlem, než se jich dotkneme, a (nějak) čistit i pitnou vodu.

V tomto okamžiku se zdá být duchovní spojení, kdy všichni cítíme, že jsme součástí jednoho mechanismu, vzdálené. Přesto je právě toto základem přírody. Proto, když se údery přírody stanou častějšími a intenzivnějšími, donutí nás to obrátit pozornost ke spojení mezi námi jako k jedinému východisku. V tu chvíli se dohodneme, že se naučíme, jak rozvíjet solidaritu a jednotu a jak vytvořit ve svých srdcích místo pro druhé.

V tom okamžiku, kdy změníme svou přirozenost z touhy přijímat na touhu odevzdávat, objevíme, jakou krásu a radost odevzdávání přináší. A potom nás už žádná pandemie nebude ohrožovat. Navíc se naučíme vážit si ega, které nás křivolakou cestou přivedlo k objevování toho dobrého a příjemného ve stvoření. Je to, jak říkali naši mudrci, „jako vytahovat světlo ze tmy“.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *